ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρία νέα μέλη εντάσσονται στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Τρία νέα μέλη εντάσσονται στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας
usplash

Την ένταξη τριών νέων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη δύναμή της, ανακοίνωσε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας προωθώντας περαιτέρω την ανάπτυξή της σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο.

Τα τρία νέα μέλη αποτελούν τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η Πίτσιας Market, με έδρα την Κατερίνη, η Diellas Markets, με έδρα την Κέρκυρα, και η Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, με έδρα την Ηλεία.

Τα νέα μέλη, επισημαίνει η ΕΣΕ, έχουν εκπληρώσει τους στόχους που προϋποθέτουν την ένταξή τους στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, η οποία εξετάστηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της, που συνεδρίασε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Συγκεκριμένα, η Πίτσιας Market αριθμεί συνολικά 37 φυσικά καταστήματα σε 7 νομούς, η Diellas Markets διαθέτει ένα δίκτυο 17 καταστημάτων σε Κέρκυρα και Ήπειρο και η Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ μετρά συνολικά 15 καταστήματα σε Ηλεία και Αχαΐα.

Η ένταξη των τριών νέων μελών στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των αλυσίδων-μελών σε 20 (τακτικά και συνδεδεμένα μέλη), με εικοστό πρώτο μέλος το ΙΕΛΚΑ.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, κ. Απόστολος Πεταλάς, δήλωσε: «Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας επιθυμεί τη συνεχή διεύρυνσή της με νέα μέλη, έτσι ώστε να αναπτύσσεται και να βελτιώνει τη σύνθεσή της, προωθώντας τους στόχους της από περισσότερα σημεία και με μεγαλύτερη δυναμική - την ανώτερη ποιότητα προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών, την άρτια συνεργασία με τις αρχές και τους θεσμικούς φορείς και, φυσικά, την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον υγιή ανταγωνισμό, που αποτελούν και τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης».