ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Δημήτρης Τσάτσος, της Αθήνας, το οποίο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο οργανισμών, ενώ θα οδηγήσει στην κοινή οργάνωση και προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, διενέργεια διαλέξεων, σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, συμμετοχή σε διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς και εκδόσεις.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η συνεργασία στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, το οποίο προσφέρεται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, καθώς και άλλων συναφών τίτλων σπουδών. Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επισημαίνει στην ιστοσελίδα του την εκπαιδευτική προσέγγιση του Προγράμματος, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας, ενώ έμφαση δίνεται στη δυνατότητα για δι-επιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στα συναφή γνωστικά αντικείμενα/πεδία.

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική συνιστά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα δικαίου και πολιτικής, που δίνει έμφαση στην πολιτική θεωρία, στο δημόσιο δίκαιο, στη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης, στο κοινωνικό κράτος και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ