ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Μειώθηκαν οι ζημιές και οι προβλέψεις

Alpha Bank: Μειώθηκαν οι ζημιές και οι προβλέψεις

Ζημίες μετά από φόρους 18,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο 2016 η Alpha Bank όταν πέρυσι το ίδιο διάστημα οι ζημίες ήταν 1,2 δισ. ευρώ. Αισθητά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι ήταν οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που διαμορφώθηκαν σε 605 εκατ. ευρώ, έναντι 2,09 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2015.

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 281,1 εκατ. ευρώ, απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο δείκτης εξόδων/εσόδων το πρώτο εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο 2016 σε 22,7 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά 0,7 δισ. ευρώ και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 0,6 δισ. ευρώ.

Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 7,6 δισ. ευρώ από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος ιουνίου 2016, ενώ ο δείκτης καλύψεως καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δεύτερο τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το πρώτο εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως της Μαρινόπουλος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης δήλωσε: «Η επίδοσή μας κατά το πρώτο εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του καθαρού περιθωρίου τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος. Το πρώτο εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ