ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: «Φρέναραν» τα δάνεια σε καθυστέρηση

Eurobank: «Φρέναραν» τα δάνεια σε καθυστέρηση

Καθαρά κέρδη 106 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανακοίνωσε η Eurobank. Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς, για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2016 έναντι του πρώτου τριμήνου.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το πρώτο τρίμηνο 2016 σε 34,7% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65,0%.

Σημαντική ήταν, επίσης και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ELA κατά 4,6 δισ. ευρώ από τον Μάρτιο έως και σήμερα σε 13,7 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της αύξησης των καταθέσεων και της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 677 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 1,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου το δεύτερο τρίμηνο 2016 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,0 δισ. ευρώ, στο τέλος του Ιουνίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε 26,7 δισ. ευρώ και 24,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία, όμως, απαιτείται να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί. «Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παράγοντα αστάθειας, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται με πολλαπλές αβεβαιότητες. Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία απαιτούν μείζονες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ομαλή πορεία προς την έξοδο της Βρετανίας από την ευρωζώνη, ενώ το προσφυγικό και η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην άμεση γεωγραφική μας περιφέρεια υπογραμμίζουν τη σημασία της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι να αποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια καμπή και η αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ώστε να επιστρέψει σταδιακά στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η προσήλωση στις νέες, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο της Eurobank. Οι ελληνικές τράπεζες, επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της βελτίωσης της ρευστότητας και της ανάκτησης της καταθετικής τους βάσης, με προϋπόθεση την ομαλή πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών. Σε ένα θετικό περιβάλλον, το τραπεζικό σύστημα έχει τις προϋποθέσεις, για να στηρίξει την ανόρθωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη» επισημαίνει ο κ. Καραμούζης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, σημειώνει ότι «το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στην Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς της στόχους. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο τη σταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο. Η αύξηση των καταθέσεων κατά 1,1 δισ., προερχόμενη, κυρίως, από την Ελλάδα, αποδεικνύει τη δυνατότητα της τράπεζας να ενισχύσει σημαντικά την καταθετική της βάση, εφόσον οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται. Συγχρόνως, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA, ενώ με ταχείς ρυθμούς αποπληρώνονται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ))».

Ο κ. Καραβίας προσθέτει, επίσης ότι «τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 17% (CET1), ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας, αλλά και της ολοκλήρωσης της πώλησης της ασφαλιστικής θυγατρικής Eurolife, στην οποία διατηρούμε σημαντική συμμετοχή. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο έχει η συνεχιζόμενη θετική πορεία των διεθνών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αναμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Eurobank, καθώς οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ