ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραμένει υπό πίεση η ελληνική μεταποίηση

Παραμένει υπό πίεση η ελληνική μεταποίηση

Επιστροφή του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας σε συνθήκες συρρίκνωσης υπέδειξαν τα στοιχεία της έρευνας του Σεπτεμβρίου της Markit.

Η συνολική μείωση ήταν αποτέλεσμα της υποχώρησης τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών. Ωστόσο, οι εταιρείες εξακολούθησαν να αυξάνουν το εργατικό δυναμικό τους, μολονότι με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους των παραγωγών αγαθών συμπιέστηκαν περαιτέρω, καθώς οι τιμές χρέωσης μειώθηκαν, παρά την σταθερή αύξηση του κόστους εισροών.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) –ένας σύνθετος δείκτης ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας– υποχώρησε στις 49,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την Markit, η τελευταία τιμή, η οποία είναι χαμηλότερη από τις 50,4 μονάδες του Αυγούστου, υπογράμμισε την επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο καταγράφεται για έκτη φορά μέσα στο 2016.

Οι Έλληνες κατασκευαστές μείωσαν την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν αρκετά χαμηλός και ακολούθησε τη μόλις οριακή αύξηση της παραγωγής του Αυγούστου. Η μείωση εκτιμάται ότι ήταν αποτέλεσμα του συνδυασμού της περιορισμένης διαθεσιμότητας πρώτων υλών για την παραγωγή και της έλλειψης ρευστότητας στον τομέα. Επιπλέον, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν για ενενηκοστό πέμπτο συνεχή μήνα.

Τα επίπεδα των εισερχόμενων νέων παραγγελιών στον μεταποιητικό τομέα της Ελλάδας επέστρεψαν σε πλαίσια συρρίκνωσης κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, μετά την οριακή αύξηση του Αυγούστου. Η υποχώρηση ήταν ευρεία καθώς τα επίπεδα των νέων παραγγελιών εξαγωγών υποχώρησαν επίσης, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο ανάπτυξης διάρκειας δύο μηνών.


Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές του μεταποιητικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξακολούθησαν να αυξάνουν τα επίπεδα στελέχωσης κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο αύξησης σετέσσερις συνεχείς μήνες. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν χαμηλός και εξασθένησε καταγράφοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων καταγράφηκε παρά την περαιτέρω μείωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών, τα οποία υποχώρησαν με τον δεύτερο εντονότερο ρυθμό σε διάστημα 11 μηνών.

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν περαιτέρω μείωση των τιμών πώλησης, τις οποίες επέβαλαν οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών. Υπήρξαν ενδείξεις ότι η μείωση ήταν αποτέλεσμα του εντονότερου ανταγωνισμού στον τομέα. Η μέση επιβάρυνση κόστους εξακολούθησε να αυξάνεται, γεγονός το οποίο συμβαίνει για έκτη φορά σε ισάριθμους μήνες. Το υψηλότερο κόστος εισροών συνδέθηκε από τα μέλη του πάνελ με τις ελλείψεις πρώτων υλών.
Οι αυξανόμενες τιμές εισροών ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της περαιτέρω μείωσης της αγοραστικής δραστηριότητας των εταιρειών του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Τα αποθέματα εισροών μειώθηκαν για ενενηκοστό όγδοο συνεχή μήνα.

Τέλος, οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών στον μεταποιητικό τομέα της Ελλάδας παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ