ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Δημόσιο μεταβιβάζει το 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

Το Δημόσιο μεταβιβάζει το 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

Στη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ποσοστού 5% από τις μετοχές που εξακολουθεί να κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι το 5% να πουληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ στην Deutsche Telekom.

Σήμερα το 40% του ΟΤΕ ελέγχεται από την Deutsche Telekom και το 10% από το ελληνικό Δημόσιο (το 6% άμεσα από το ελληνικό Δημόσιο και το 4% έμμεσα μέσω του ΙΚΑ). Το υπόλοιπο 50% των μετοχών βρίσκεται στα χέρια θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η μεταφορά επιπλέον 5% των μετοχών του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ συνοδεύεται και από την τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων του ΟΤΕ. Επισήμως για την τροποποίηση της συμφωνίας των μετόχων του ΟΤΕ δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση.

Η μόνη επίσημη αναφορά που γίνεται σε αυτή είναι στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2016, δηλαδή Σάββατο (μη εργάσιμη μέρα), η οποία έχει τίτλο: «Τροποποίηση της από 14/5/2008 Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom».

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη νέα συμφωνία μετόχων του ΟΤΕ διατηρούνται ορισμένα βέτο του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας του 2008 το Ελληνικό Δημόσιο διατηρούσε δικαίωμα βέτο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της διασφάλισης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ