ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακτινοβολία όγκων με ακρίβεια χιλιοστού

Ακτινοβολία όγκων με ακρίβεια χιλιοστού

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, λειτουργεί από το 1995 και αποτελεί το πιο σύγχρονο και καλύτερο εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και τη μεγαλύτερη εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT, IGRT, SRT/SRS) τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό την βέλτιστη παροχή ακτινοθεραπείας στον ασθενή. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό και υποστηρίζεται από όλα τα Τμήματα και τις Κλινικές του ΥΓΕΙΑ.

Επιπλέον, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε όγκο παιδιατρικών ασθενών στην Ελλάδα και εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές στοχεύοντας τόσο στην ίαση όσο και στην διατήρηση της ποιότητας της ζωής των παιδιών.

Το ΥΓΕΙΑ είναι πιστοποιημένο κατά JCI και εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της θεραπείας του ασθενούς. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης & παρακολούθησης ασθενών Mosaiq 2.62 και καταγράφονται ηλεκτρονικά. Το σύστημα δεν επιτρέπει την εκκίνηση της θεραπείας αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου. Επιπλέον, μέσω του Mosaiq 2.62 γίνεται καταγραφή όλων των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στον ασθενή.

AXESSE

Επιπλέον το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ αποτελεί Κέντρο Αριστείας Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρία Ακτινοχειρουργικής IRSA.

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, είναι:

- Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3D Conformal Radiotherapy)

- Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης της δέσμης IMRT

- Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία VMAT

- Ακτινοθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης FFF (Flattening Filter Free)

- Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες IGRT

- Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία – ακτινοχειρουργική (SRT/SRS)

- Πρωτοποριακή μέθοδος ακτινοβόλησης αριστερού μαστού

- Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης με Ir -192

- Βραχυθεραπεία προστάτου με μόνιμα εμφυτεύματα I -125

- Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική εγκεφάλου με Gamma Knife

Versa HD

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ διαθέτει:

· Γραμμικό επιταχυντή Elekta Versa HDTM υψηλού ρυθμού δόσης (το μοναδικό στην Ελλάδα)

· Γραμμικό επιταχυντή Synergy ΑgilityTM (το μοναδικό στην Ελλάδα)

· Γραμμικό επιταχυντή Elekta Axesse με ειδικό ρομποτικό κρεβάτι για εκτέλεση τεχνικών στερεοταξίας (το μοναδικό στην Ελλάδα)

· Μηχάνημα μεταφόρτισης βραχυθεραπείας Elekta Microselectron HDR

· Gamma Knife (το μοναδικό στην Ελλάδα)

· Σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας Monaco 5.1, Oncentra, γ-plan, VariSeed

· Σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq

Πηγή: www.hygeia.gr

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ