Δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα σύγχρονα ανώτατα στελέχη
EXECUTIVE STORIES

Δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα σύγχρονα ανώτατα στελέχη

Εν έτει 2018 οι απαιτήσεις στον τομέα των επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδας. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, οι προκλήσεις που τα σύγχρονα στελέχη καλούνται να αντιμετωπίσουν φαίνεται πως είναι ακόμη πιο έντονες, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και, φυσικά, έχει φέρει μπροστά μας νέα εμπόδια τα οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε.

Πώς, λοιπόν, μπορεί ένα σύγχρονο υψηλόβαθμο στέλεχος να συμβάλει με καινοτόμες ιδέες και λύσεις στην ανάπτυξη της επιχείρησής του; Άραγε ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στις μέρες μας προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και, παράλληλα, να εξελίξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο;

Με βάση τις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις στον τομέα των επιχειρήσεων, καθίσταται σαφές πως οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα σχετίζονται άμεσα με το κομμάτι της εκπαίδευσης και δη εκείνης που προσφέρεται από ανώτατα Business Schools και καινοτόμα προγράμματα Executive MBA.

Πράγματι, παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της εκπαίδευσης στην αύξηση της απόδοσης των στελεχών και στην επίτευξη θετικότερων αποτελεσμάτων στις εταιρείες τους. Αυτό σημαίνει πως για τα ανώτατα στελέχη που ανήκουν στο επίπεδο C-Suite –δηλαδή τους CEOs, τους γενικούς διευθυντές, τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και γενικά όλους όσοι ανήκουν σε υψηλό επίπεδο αποφάσεων μέσα στους οργανισμούς– τα προγράμματα Executive MBA αποτελούν την πλέον υπεύθυνη και αποδοτική –από κάθε άποψη– επιλογή, τόσο για τα ίδια, όσο και για τους εργοδότες τους.

Σίγουρα λοιπόν αξίζει να εστιάσουμε στις δεξιότητες εκείνες τις οποίες πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη τού σήμερα με βάση τα σύγχρονα δεδομένα στον εργασιακό τομέα.

Οι απαραίτητες δεξιότητες

-Ειδίκευση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Ένα από τα βασικά και απαραίτητα εφόδια που ένα σύγχρονο ανώτατο στέλεχος πρέπει να έχει είναι οι σε βάθος γνώσεις πάνω σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η ανάγκη για επικαιροποιημένη γνώση σε ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό και την επίβλεψη της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ενός ιδρύματος ή ενός οργανισμού. Τα σύγχρονα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν απαραίτητες και άκρως σημαντικές αποφάσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία της επιχείρησής τους.

-Δυνατότητα αντιμετώπισης σύγχρονων προκλήσεων: Μια ακόμη δεξιότητα η οποία θεωρείται απαραίτητη για κάθε ανώτατο στέλεχος εν έτει 2018 αφορά στη δυνατότητα αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων. Είναι σημαντικό να μπορούν να έχουν γνώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν σε πολλούς και ποικίλους τομείς και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την κάθε πρόκληση που θα εμφανιστεί στην πορεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να μπορούν να καταστρώσουν -για παράδειγμα- μία επιτυχημένη στρατηγική αλλαγής και φυσικά, να διαθέτουν τις απαραίτητές θεωρητικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κάνουν άμεσα την κατάλληλη επιλογή όσον αφορά στην κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν και η οποία θα οδηγήσει την εταιρεία τους στην ανανέωση και την ανάπτυξη.

-Ισχυρά «soft skills»: Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι που σχετίζεται με τα απαραίτητα εφόδια αφορά στην προσωπική του ανάπτυξη. Οι προκλήσεις που τα Ανώτατα Στελέχη καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν είναι πολλές και ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι μεγάλος. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, απαιτείται σίγουρα η προσωπική εξέλιξη των στελεχών και συγκεκριμένα, η ενδυνάμωση των «soft skills» τους, δηλαδή των οριζόντιων δεξιοτήτων τους. Τι είναι τα «soft skills»; Σε αντίθεση με τις βασικές δεξιότητες -και συνεπώς τις γνώσεις- που ένας σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει, οι οριζόντιες δεξιότητες αφορούν σε ζητήματα όπως η κοινωνική υπευθυνότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα και η κριτική σκέψη.

-Διευρυμένος τρόπος σκέψης: Ένας διευρυμένος και «ευέλικτος» τρόπος σκέψης φαίνεται, επίσης, πως είναι μια απαραίτητη «δεξιότητα» στον τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, ο τρόπος σκέψης με τον οποίο ένα σύγχρονο στέλεχος αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε πρόκληση, μπορεί να αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις το «κλειδί» για την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία και φυσικά, τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

-Ικανότητες ηγεσίας και καινοτομίας: Τέλος, οι ανεπτυγμένες ικανότητες ηγεσίας και καινοτομίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα με τις κορυφαίες δεξιότητες που ένα σύγχρονο στέλεχος καλείται να έχει. Αποτελεί ένα προσόν ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τους εργοδότες, όσο και για τους εργαζόμενους και σχετίζεται με την ικανότητα ενός στελέχους να αντεπεξέλθει σε περιόδους κρίσης, να ηγηθεί διαφόρων λειτουργικών περιοχών της επιχείρησης και τελικά, να την οδηγήσει σε μία εποχή προόδου.

Επένδυση με βέβαιη απόδοση

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός πως η γνώση στις μέρες μας αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο και κυρίως, ότι η εκπαίδευση που σχετίζεται με την μεταπτυχιακή επιμόρφωση που ένα κορυφαίο Business School προσφέρει συνιστά μια επένδυση με βέβαιη απόδοση, τόσο από άποψη χρόνου όσο και κόστους.

Για ένα στέλεχος που θέλει να κάνει το επόμενο, μεγάλο βήμα στη ζωή του, η επιλογή ενός Executive MBA αποτελεί -όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν- μονόδρομο για την επαγγελματική και προσωπική του επιτυχία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια επαγγελματική «εγγύηση» που μπορεί να οδηγήσει έναν σύγχρονο επιχειρηματία σε επαγγελματική ανάπτυξη και προσωπική ολοκλήρωση. Άλλωστε, η ευελιξία που προσφέρει όσον αφορά στον τρόπο παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων του από τη μία πλευρά και η δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης από την άλλη, αποτελούν αναμφισβήτητα δυο καθοριστικής σημασίας παράγοντες που συμβάλλουν στην παραπάνω διαπίστωση.

Η ελληνική πραγματικότητα

Τα παραπάνω δεδομένα αφορούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Διότι η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση που επηρεάζει τη χώρα μας κάθε άλλο παρά ανέκοψε την επιθυμία και τη θέληση των Ελλήνων επιχειρηματιών να εξελιχθούν και να φτάσουν ακόμη πιο ψηλά.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια το επίπεδο του ανταγωνισμού στον τομέα των συγχρόνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνεχώς «ανεβαίνει». Για παράδειγμα, το Executive MBA που προσφέρει το Alba Graduate Business School αποτελεί πλέον πόλο έλξης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της χώρας μας τα οποία επιθυμούν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς -και όχι μόνο. Το γεγονός αυτό από μόνο του τοποθετεί ακόμη πιο ψηλά τον πήχη και εξηγεί το γιατί όλο και περισσότερα Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων επιλεγούν τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το σίγουρο είναι ότι όπως όλα δείχνουν, τοαύριο ανήκει σε εκείνους φροντίζουν να έχουν σήμερα τις δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο.