INSIGHTS

Πώς μπορεί να επανασυνδεθεί η Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας;

Πώς μπορεί να επανασυνδεθεί η Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας;

Η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων ολοκληρώθηκε και οι υποψήφιοι αναμένουν εναγωνίως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να δουν αν κατάφεραν να εισέλθουν στη σχολή της επιλογής τους. Μέχρι την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, που  παραδοσιακά πραγματοποιείται επισήμως στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου του Αυγούστου, οι υποψήφιοι εξετάζουν τις εναλλακτικές επιλογές τους που έχουν στη διάθεσή τους.

Πέρα από τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέρονται, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί πλέον ένα βασικό κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη, πριν λάβουν τις αποφάσεις τους. Με την ανεργία να συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που τους προβληματίζει και την κρίση να μην αφήνει ανεπηρέαστο κανέναν κλάδο, η διαδικασία λήψης αποφάσεων γίνεται πιο δύσκολη.

Οι προκλήσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Η αλήθεια είναι ότι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία είναι η επανασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις», με βάση επεξεργασμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται μία διαχρονικά προβληματική σχέση μεταξύ των δύο στη χώρα μας.

Ο αναπροσανατολισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την προετοιμασία των αποφοίτων για την απασχόληση στο δημόσιο τομέα στην απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα στους τομείς με εξωστρεφή (εξαγωγικό) προσανατολισμό είναι το πρώτο βήμα για τη λύση του προβλήματος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας.

«Σημαντικό ρόλο στις εκπαιδευτικές επιλογές των νέων μπορούν, μακροπρόθεσμα, να παίξουν η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα η στήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του στην υψηλή προστιθέμενη αξία των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έναντι του χαμηλού εργατικού κόστους, σε συνδυασμό με την περισσότερο ορθολογική διαχείριση του δημόσιου τομέα και του προσωπικού του» όπως αναφέρεται στη μελέτη.

Άλλωστε, τα νούμερα το αποδεικνύουν και υπογραμμίζουν την ανάγκη της αλλαγής. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μετά την έναρξη της κρίσης, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα με Ανώτατη Εκπαίδευση και με Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές αυξήθηκαν (με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,8% και 8,2% αντίστοιχα), ενώ οι απασχολούμενοι με χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης μειώθηκαν.

pws mporei1

Πιο εύκολη η πρόσβαση στην αγορά εργασίας στα άτομα με Ανώτατη Εκπαίδευση

Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ οι νέοι επιλέγουν να συνεχίζουν τις σπουδές τους, προκειμένου να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να εισέλθουν στον ανταγωνιστικό επαγγελματικό στίβο. Όπως φαίνεται, το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική αποκατάσταση καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολη στα άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10% περίπου το 2017, σημειώνοντας μικρότερη άνοδο σε σχέση με προηγούμενα έτη.

«Ο πληθυσμός με απολυτήριο Λυκείου εμφανίζεται αυξημένος κατά 17,9% το 2017 σε σχέση με το 2001 (2,9 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. ατόμων), ενώ εκείνοι που συνέχισαν τις σπουδές του σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κολέγια αυξήθηκαν κατά 46,1% (635 χιλ. από 434 χιλ.). Η

μεγαλύτερη, ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στα άτομα με Ανώτατη Εκπαίδευση (πτυχίο ή μεταπτυχιακό). Το 2017 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές του 2000

(2,12 εκατ. άτομα από 1,1 8 εκατ.), καταγράφοντας μέση ετήσια άνοδο 3,7%».

pw mpore2

Η ανεργία σχετίζεται άμεσα με την αναποτελεσματική κατάρτιση των νέων

Τέλος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η ανεργία φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την αναποτελεσματική κατάρτιση των νέων. Με αρκετά πανεπιστήμια να προσφέρουν στείρες θεωρητικές γνώσεις και όχι πρακτική εξάσκηση και εξειδικευμένες δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι προοπτικές τους μοιάζουν περιορισμένες. Με ποια κριτήρια, λοιπόν, μπορούν να επιλέξουν τη σχολή τους;

Στο αφιέρωμα του CNN.gr στην Εκπαίδευση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι νέοι, τους νέους τομείς που σημειώνουν μεγάλη άνθιση, καθώς και τα ιδρύματα που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

banner copy

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ