INSIGHTS

Ευθύμιος Βιδάλης: Μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και κοινωνική πρόοδο

Ευθύμιος Βιδάλης: Μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και κοινωνική πρόοδο
Eυθύμιος Ο. Βιδάλης, Προέδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ

Το 2021 ξεκίνησε με την πανδημία να συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τη ζωή μας. Σε όλη την υφήλιο 2.000.000 θάνατοι από πέρυσι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, μας συγκλονίζουν και μας φοβίζουν. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα, η ανάπτυξη και η έναρξη παραγωγής του εμβολίου, σε λιγότερο από ένα έτος, σηματοδοτεί την εντυπωσιακή πρόοδο της επιστήμης στις μέρες μας.

Η ανθρωπότητα προοδεύει, όμως πέρα από την πανδημία αντιμετωπίζουμε την πρόκληση και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, των απειλών για τη δημοκρατία στη Δύση, τις δημογραφικές αλλαγές του πλανήτη μας, κ.ο.κ.

Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η πρόβλεψη για την οικονομία της χώρας μας για το 2021 είναι εξαιρετικά δύσκολη, μια και η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομία μας και ιδιαίτερα τον τουρισμό, για την πορεία του οποίου, κατά το έτος που διανύουμε, οι προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες.

Γι’ αυτό, πέρα από τις προβλέψεις, είναι χρησιμότερο για τη χώρα μας, συνεχίζοντας την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων για να προστατεύουμε ολόκληρη την κοινωνία, να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τους οικονομικά πληγέντες από την πανδημία (λιανικό εμπόριο, τουριστικά επαγγέλματα κ.ο.κ., τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις).

Παράλληλα, όμως είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου στην κατεύθυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, μέσα από την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία.

Το σημείο εκκίνησης γι’ αυτή την προσπάθεια είναι καλύτερο από εκείνο που συχνά πιστεύουμε. Η χώρα έχει, ήδη, κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας πίσω της την οικονομική κρίση και την αναιμική ανάπτυξη, ενώ, σε ό,τι αφορά την εικόνα της στο εξωτερικό, μετέτρεψε την κρίση της πανδημίας σε ευκαιρία ανάδειξης της Ελλάδας ως αξιόπιστου κράτους, ικανού να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη και περίπλοκη πρόκληση. Αυτό, άλλωστε, βοήθησε και στις σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις στη χώρα μας των data centers της Microsoft και της Pfizer.

Παράλληλα, οι έκτακτοι πόροι, που πρόκειται να έλθουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελούν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη χρηματοδότηση αυτού του μετασχηματισμού, σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, όσο και σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου των υποδομών και των επιχειρήσεων της χώρας.

Κεντρικός στόχος μας πρέπει να αποτελέσει η αύξηση της παραγωγής δραστηριοτήτων και προϊόντων με διεθνή εμπορευσιμότητα από εταιρείες κλίμακας, ώστε να μπορούν να καινοτομούν, διεκδικώντας και διατηρώντας μερίδια στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους τους και καλύτερες αμοιβές στους εργαζομένους τους..

Oι βασικότερες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων, που μπορούν να υλοποιηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες, είναι οι εξής:

  • Σε συνέχεια της επιτυχημένης αρχής στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες, η απλούστευση και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, που αφορούν στις επιχειρήσεις.
  • Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την μετάβαση στην πράσινη οικονομία, όπως ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων και η εισαγωγή ενός ελκυστικού πλαισίου για την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος.
  • Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που θα μειώσει τον χρόνο και θα αυξήσει την προβλεψιμότητα της αδειοδότησης σημαντικών επενδύσεων.
  • Η οριστικοποίηση του νέου πλαισίου για τη χωροταξία, ένα άλυτο πρόβλημα δεκαετιών, το οποίο προκαλούσε μεγάλη επενδυτική αβεβαιότητα, με την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο.
  • Η περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, παράλληλα με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, (επέκταση της πενταετίας συμψηφισμού των συσσωρευμένων ζημιών με κέρδη, φορολογικά κίνητρα κλπ.), με στόχο την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
  • Η συνέχιση της μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που ξεκίνησε με έναν φιλόδοξο νόμο το 2020, ο οποίος τώρα χρειάζεται να εφαρμοστεί στην πράξη.
  • Η έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, που διαχρονικά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην επενδυτική προοπτική της χώρας.

Με τον επιτυχημένο συνδυασμό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμίσεων μπορούμε να φιλοδοξούμε, να ζούμε και να χαιρόμαστε, μια καλύτερη Ελλάδα με ένα λαμπρό μέλλον για ολόκληρη την κοινωνία μας.

* O Eυθύμιος Ο. Βιδάλης είναι Προέδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ