ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Η Πειραϊκή-Πατραϊκή δεν έχει πτωχεύσει - Έχει οφειλές 21 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο

ΑΑΔΕ: Η Πειραϊκή-Πατραϊκή δεν έχει πτωχεύσει - Έχει οφειλές 21 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο

Μπορεί η Πειραϊκή - Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος να έκλεισε παραγωγικά το 1992, εξακολουθεί όμως να εμφανίζεται στον κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλετών του Δημοσίου και δεν έχει διαγραφεί από αυτόν, διότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Η Πειραϊκή - Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος εμφανίζεται στη βάση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 6 εκατ. ευρώ αφορούν την αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα σχετίζονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η Πειραϊκή - Πατραϊκή ήταν η μεγαλύτερη κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, βιομηχανία βάμβακος και ετοίμων ενδυμάτων της χώρας η οποία ιδρύθηκε το 1919 και λειτούργησε ως το 1996, γνωρίζοντας μεγάλη ακμή τη δεκαετία του 1960.

Απαντώντας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με το θέμα της διαγραφής των πτωχευμένων επιχειρήσεων από τον κατάλογο των οφειλετών του Δημοσίου και αναφερόμενη ειδικά στην Πειραϊκή – Πατραϊκή, καθώς σε αυτή γινόταν λόγος στην εν λόγω ερώτηση, η ΑΑΔΕ απάντησε τα εξής : «Θέτουμε υπ' όψιν σας ότι η εν λόγω εταιρεία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «πτωχευμένων επιχειρήσεων», στις οποίες αναφέρεται η υπ' αριθ. 7099/10-7-2017 ερώτηση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση».

Στη βάση αυτή η ΑΑΔΕ αποσαφήνισε πως προϋπόθεση για τη διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο είναι ο χαρακτηρισμός αυτής ως ανεπίδεκτης είσπραξης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ