ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτα αυστηρός έλεγχος και μετά η επιστροφή φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα

Πρώτα αυστηρός έλεγχος και μετά η επιστροφή φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα
EUROKINISSI/ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Σε επτά ξεχωριστές ελεγκτικές επαληθεύσεις θα πρέπει να προχωρούν οι εφοριακοί στις περιπτώσεις υποθέσεων νομικών προσώπων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή του φόρου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέσχε οδηγίες στις εφορίες για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη διενέργεια μερικών ελέγχων προκειμένου να ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι διαδικασίες.

Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, παρατίθενται, η ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να γίνονται γενικές και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Στις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις περιλαμβάνονται :

-Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

-Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

-Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών.

-Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων.

-Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών.

Στις ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις περιλαμβάνονται :

-Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο φορολογικά έτος/διαχειριστική περίοδο.

-Έλεγχος παραβατικότητας. Συγκεκριμένα ελέγχεται αν, για το προηγούμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που προκύπτει επιστροφή φόρου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων, υφίστανται φορολογικές παραβάσεις που αφορούν στην εκδοση πλαστών ή έκδοση και λήψη εικονικών (μερικώς ή ολικώς) ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, στη μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, στην παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών και στη μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις ανά χρήση, βιβλίων, λογιστικών αρχείων πρωτογενών καταχωρίσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ