ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 3,7% του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016

Στο 3,7% του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,5% ή 790 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Ελλάδα το 2016 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το πρωτογενές πλεόνασμα αναθεωρήθηκε  από το 3,9% του ΑΕΠ, στο 3,7% του ΑΕΠ, ήτοι στα 6,4 δισ. ευρώ, από 6,9 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως το πλεόνασμα είναι μειωμένο κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση που είχε ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο του 2017, κάτι που οφείλεται στην επί τα χείρω αναθεώρηση του ΑΕΠ στα 174,1 δισ. ευρώ, από 175,8 δισ. ευρώ που ήταν η προηγουμένη πρόβλεψη. Με βάση τους κανόνες του προγράμματος το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίστηκε τον Απρίλιο σε 4,2%. Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο ποσοστό κατά πρόγραμμα μειώνεται πλέον στο 3,8% του ΑΕΠ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων των ετών 2013-2016, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2017 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στη Eurostat.

Βάση των αναθεωρημένων στοιχείων :

  • Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε το 2013 σε 180,65 δισ. ευρώ, το 2014 σε 178,65 δισ. ευρώ, το 2015 σε 176,31 δισ. ευρώ και το 2016 σε 174,19 δισ. ευρώ. Η προηγούμενη εκτίμηση του Απριλίου 2017 τοποθετούσε το ΑΕΠ το 2013 σε 180,65 δισ. ευρώ, το 2014 σε 177,9 δισ. ευρώ, το 2015 σε 175,6 δισ. ευρώ και το 2016 σε 175,8 δισ. ευρώ.
  • Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2016 εκτιμάται στα 315 δισ. ευρώ, (180,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), από 179% του ΑΕΠ ή 314,89 δισ. ευρώ που ήταν η εκτίμηση του Απριλίου.
  • Το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισε έλλειμμα 23,7 δισ. ευρώ το 2013, έλλειμμα 6,4 δισ. ευρώ το 2014, έλλειμμα 10,08 δισ. ευρώ το 2015 και πλεόνασμα 790 εκατ. ευρώ το 2016.
  • Το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού κατέγραψε έλλειμμα 16,4 δισ. ευρώ το 2013, πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ το 2014, έλλειμμα 3,7 δισ. ευρώ το 2015 και πλεόνασμα 6,4 δισ. ευρώ το 2016. Τα στοιχεία του Απριλίου εμφάνιζαν το πρωτογενές πλεόνασμα στα 6,9 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του ΑΕΠ.
  • Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν το 2013 σε 112,3 δισ. ευρώ, το 2014 σε 89,6 δισ. ευρώ, το 2015 σε 94,8 δισ. ευρώ και το 2016 σε 86,59 δισ. ευρώ.
  • Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν το 2013 σε 88,5 δισ. ευρώ, το 2014 σε 83,2 δισ. ευρώ, το 2015 σε 84,8 δισ. ευρώ και το 2016 σε 87,3 δισ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ