ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι εφοριακοί θα γίνουν εκπαιδευτικοί

Ποιοι εφοριακοί θα γίνουν εκπαιδευτικοί
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Στη στελέχωση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας προχωρεί η Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και προς το σκοπό αυτό κάλεσε όσους εφοριακούς ενδιαφέρονται να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 3 Νοεμβρίου για να στελεχώσουν την ομάδα των μόνιμων εκπαιδευτών της Ακαδημίας.

Τα μέλη της ομάδας μόνιμων εκπαιδευτών θα υπηρετούν στην Αθήνα ως αποσπασμένοι στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Βασικά κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν τα έτη εμπειρίας στο τελωνειακό αντικείμενο, η δυνατότητα διδασκαλίας περισσοτέρων αντικειμένων και η επιστημονική κατάρτιση και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο (πτυχίο ως αναγκαίο προσόν, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, ως πρόσθετα προσόντα).

Επιπρόσθετα, θα συνεκτιμηθεί η διδακτική εμπειρία, εφόσον υπάρχει, η γνώση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, η γνώση και χρήση νέων τεχνολογιών, η εξοικείωση και η βούληση ενασχόλησης με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση), το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, η ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νέους συναδέλφους και ταυτόχρονα να παραμείνουν σε πλήρη επαφή με τις δυναμικές αλλαγές που συντελούνται στον τελωνειακό τομέα, καθώς και η συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Η επιλογή των μόνιμων εκπαιδευτών θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως θα προκύπτουν από τη συνημμένη αίτηση, το βιογραφικό και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, καθώς και από την αξιολόγησή τους στη συνέντευξη που θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. Για τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι που θα κληθούν θα πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση διάρκειας 10 λεπτών με PowerPoint και σε τελωνειακό γνωστικό αντικείμενο που θα επιλέξουν οι ίδιοι.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως μόνιμοι εκπαιδευτές θα απαλλαγούν από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για να απασχοληθούν αποκλειστικά και χωρίς πρόσθετη αμοιβή με τη διδασκαλία σε βασικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, τον ΕΦΚ, τον τελωνειακό έλεγχο και την ανάλυση κινδύνου, τις τελωνειακές παραβάσεις, το δασμολόγιο - δασμολογική κατάταξη - δασμολογητέα αξία, τα καθεστώτα και τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

Το εκπαιδευτικό έργο, εκτός από τη διδασκαλία, θα περιλαμβάνει προετοιμασία εισηγήσεων και παρουσιάσεων, εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών ανά θεματική ενότητα, διαμόρφωση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων, συνεχή παρακολούθηση και τυχόν ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με εκπαιδευτικές δομές άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου ή και άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΑΔΕ, όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ. Τα προγράμματα θα διεξάγονται τόσο εντός αίθουσας όσο και εξ αποστάσεως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ