ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 4,543 δισ. ευρώ παρά την «τρύπα» στο φόρο εισοδήματος

Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 4,543 δισ. ευρώ παρά την «τρύπα» στο φόρο εισοδήματος
REUTERS/Dado Ruvic

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,543 δισ. ευρώ κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ο κρατικός προϋπολογισμός παρά την συνολική υστέρηση εσόδων κατά 2,252 δισ. ευρώ και την «τρύπα» 668 εκατ. ευρώ στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 327 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,052 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 292 εκατ. ευρώ του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,543 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,806 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,556 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 36,027 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,353 δισ. ευρώ ή 6,1% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,756 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,252 δισ. ευρώ ή 6,1% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω απόκλιση από το στόχο οφείλεται κυρίως:

 • Στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,077 δισ. ευρώ ,σημειώνοντας αύξηση κατά 1,762 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (2,315 δισ. ευρώ) και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο (3,324 δισ. ευρώ) κατά 753 εκατ. ευρώ ή 22,6%.
 • Στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δισ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

 • Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. ευρώ ή 11,9%.
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 276 εκατ. ευρώ ή 2,9%.
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 8,1%.
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 35,2%.
 • Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,5%.
 • Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. ευρώ ή 25,3%.
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 250 εκατ. ευρώ ή 8,0%.
 • Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 14,6%.
 • Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 12 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 668 εκατ. ευρώ ή 9,9%.
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,9%.
 • Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 3,9%.
 • Φόροι στην περιουσία κατά 229 εκατ. ευρώ ή 10,9%.
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 79 εκατ. ευρώ ή 4,5%.
 • ΦΠΑ καπνού κατά 43 εκατ. ευρώ ή 9,1%.
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 184 εκατ. ευρώ ή 8,5%.
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 13 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
 • Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 80 εκατ. ευρώ ή 23,5%.
 • Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 53 εκατ. ευρώ ή 4,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,077 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,762 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (2,315 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,594 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 606 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,514 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 487 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 199 εκατ. ευρώ.
 • ΦΠΑ Καπνού κατά 18 εκατ. ευρώ.
 • Ε.Φ.Κ. Ενεργειακών Προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ.
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 51 εκατ. ευρώ.
 • Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης κατά 10 εκατ. ευρώ.
 • Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 56 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,512 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,294 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (219 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 36,354 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,318 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου (38,672 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,577 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.596 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκατ. ευρώ και η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,719 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 360 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 86 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 78 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 33 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 20 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,651 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 616 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,456 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 413 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν στο 9μηνο σε 1,271 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 101 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,777 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 722 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων το Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 203 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ