ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα - Η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για τα πρώτα βασικά μέτρα

Μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα - Η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για τα πρώτα βασικά μέτρα
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Την Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν ως προς τα στοιχεία της αναθεώρησης της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), καθώς και της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD), που προτάθηκαν τον Νοέμβριο 2016, πράγμα που αποτελεί σημαντικό μέρος του συνεχιζόμενου έργου της Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, και συνάδει με τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017.

Η συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) δημιουργεί νέα κατηγορία μη εξασφαλισμένων χρεογράφων στην κατάταξη των πιστωτών των τραπεζών σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Θεσπίζει εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξοφλητική προτεραιότητα των κατόχων τραπεζικών ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης.

Η συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR/CRD) θέτει σε εφαρμογή το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS 9). Αυτό θα μετριάσει τον αντίκτυπο των προτύπων του IFRS 9 στο κεφάλαιο και στην ικανότητα των τραπεζών της ΕΕ να χορηγούν δάνεια. Επίσης θα αποτρέψει πιθανές διαταραχές στις αγορές κρατικών ομολόγων, απόρροια κανόνων που περιορίζουν τα μεγάλα ανοίγματα σε έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Οι σημερινές συμφωνίες είναι τα πρώτα αποτελέσματα της δέσμης μέτρων για τη μείωση του τραπεζικού κινδύνου.

Πρώτον, οι εναρμονισμένοι κανόνες για τους κατόχους τραπεζικών ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας παρέχει στις τράπεζες σαφήνεια ώστε να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας για την αντιμετώπιση απωλειών και την προστασία των φορολογουμένων. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη συμμόρφωση με το γενικό πρότυπο για τη «συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών» (TLAC). Το μέτρο αυτό θα ενισχύσει εξάλλου και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εξυγίανσης τραπεζών.

Η δεύτερη συμφωνία παρέχει στις τράπεζες περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στην εισαγωγή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9 και στη λήξη ισχύος ορισμένων εξαιρέσεων από τα όρια για μεγάλα ανοίγματα, αποτρέποντας διαταραχές στον δανεισμό και στις κρατικές αγορές ομολόγων.»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ