ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής

Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Το υπουργείο Εργασίας καθιερώνει ύστερα από ισχυρές πιέσεις των δανειστών, το ποσό της προσωρινής σύνταξης στο 80% της οριστικής. Σε μια περίοδο που οι οριστικές συντάξεις έχουν παγώσει, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εκκρεμότητα 300.000 αιτήματα, με τη ρύθμιση αυτή το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δείξει ότι προσαρμόζεται στις υποδείξεις των δανειστών για εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Με την τροπολογία αυτή, το ποσό της προσωρινής σύνταξης αυξάνεται σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, ώστε να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης. Αφορά όσους υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στον ΕΦΚΑ, για λόγους επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας.

Σήμερα, η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών που ο αιτών είχε κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για περιπτώσεις αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,99% χορηγείται ως προσωρινή σύνταξη το 75% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών και για περιπτώσεις με αναπηρία από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50% ως προσωρινή σύνταξη.

Στο 50% είναι η προσωρινή σύνταξη και για περιπτώσεις θανάτου. Η προσωρινή σύνταξη που καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της εθνικής σύνταξης, που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής (από 384 ευρώ έως 768 ευρώ).

Εξάλλου, με άλλη τροπολογία, θεσμοθετείται ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους 384 ευρώ για τον/τη χήρο /χήρα και επιπλέον 384 ευρώ για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα 360 ευρώ. Επιπλέον:

  • Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς δίνονται τα ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο
    ξεχωριστά.
  • Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων.
  • Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ