ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθυστερήσεις στη λειτουργία της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Καθυστερήσεις στη λειτουργία της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών
AFP

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λειτουργία της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) που θα αναλάβει να διαχειρίζεται τις κρατικές επιχειρήσεις.

Παρότι μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί εκατοντάδες βιογραφικά, ενώ έχουν γίνει και 30 συνεντεύξεις με υποψηφίους προκειμένου να αναλάβουν το μάνατζμεντ της θυγατρικής του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων, οι διαδικασίες δεν έχουν τελεσφορήσει.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ακόμη δεν έχει δώσει την έγκριση του το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο οποίο προεδρεύει ο Γάλλος Ζακ Λε Παπ.

Σημειώνεται πως στην ΕΔΗΣ έχουν μεταφερθεί οι συμμετοχές του Δημοσίου σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΣΕ, Αττικό Μετρό, Κτιριακές Υποδομές, ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές των ΟΣΥ & ΣΤΑΣΥ, ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Στάδιο), Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, Ελληνικές Αλυκές, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ΑΕΔΙΚ (διώρυγα της Κορίνθου), ΟΚΑΑ (κεντρική αγορά του Ρέντη), ΚΑΘ (Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης), ΔΕΘ, ΕΛΒΟ και ΚΑΕ (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών).

Η ΕΔΗΣ θα προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων αυτών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας, βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ, αναφέρει η προκήρυξη και ο νόμος σύστασής της.

Με βάση τον δεύτερο νόμο για το υπερταμείο που έχει ψηφίσει από πέρυσι τον Μάιο (4389/2016) η κυβέρνηση, η ΕΕΣΥΠ και οι θυγατρικές της (ΕΔΗΣ αλλά και ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ και Τ.Χ.) μπορούν να μετέρχονται «όλες τις μεθόδους» που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι μέθοδοι αυτές, λέει ο νόμος, μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιωτικοποίηση μέσω πώλησης, μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, μίσθωση περιουσιακών στοιχείων, παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησης, ανάθεση της διαχείρισης, τιτλοποίηση απαιτήσεων και ανεύρεση αγοραστών μέσω επενδυτικών τραπεζών και της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ