ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες τιμές για τις Β΄ και ΣΤ΄ ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού

Νέες τιμές για τις Β΄ και ΣΤ΄ ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι τιμές ζώνης που αφορούν στις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Σύμφωνα με την απόφαση για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος της που αφορά στις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, για την Β΄ ζώνη Ψυχικού σε 4.000 ευρώ και για την ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού σε 3.850 ευρώ.

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016, κάτι πουν σημαίνει πως οι φόροι που υπολογίστηκαν με τις παλαιές και υψηλότερες τιμές ζώνης θα επαναυπολογιστούν και η διαφορά θα επιστραφεί στους δικαιούχους ή θα συμψηφιστεί με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Να σημειωθεί πως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 683/2017 απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Μάρτιο έκανε δεκτή την προσφυγή ενός πολίτη που ζητούσε να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 2016 για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όσον αφορά την τιμή αφετηρίας των 4.300 ευρώ ανά τ.μ. που ορίστηκε για τα ακίνητα της ΣΤ’ Ζώνης της δημοτικής κοινότητας Ψυχικού.

Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη πλήθος στοιχείων που της προσκομίστηκαν προκειμένου οι τιμές ζώνης που θα καθόριζε να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ύψος των πραγματικών τιμών και τις πραγματικές συνθήκες της κτηματαγοράς και ως εκ τούτου ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν ήταν σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ