Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας τα κεφαλαιακά κέρδη από την ανταλλαγή ομολόγων
Πηγή: REUTERS/Jason Lee

Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή τη δημόσια πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την ανταλλαγή ομολόγων ονομαστικής αξίας περίπου 30 δισ. ευρώ που λήγουν την 20ετία 2023- 2042

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ο ν.4172/2013 ορίζει ότι τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

Δεδομένου ότι με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη ορίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου η ανταλλαγή τίτλων αποτελεί μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013, προκύπτει ότι και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του κέρδους (υπεραξίας) που θα αποκτήσουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την ανταλλαγή των τίτλων τους.

Να σημειωθεί πως και κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα της δημόσιας πρότασης οι θεματοφύλακες ομολογιούχων κατόχων των χρεογράφων του 2012 προσέτρεξαν να τους εγγράψουν στην ανταλλαγή χρέους.

Ενδεικτικά, συμφέρουσα σε όρους ταμειακών ροών χαρακτήρισε την ανταλλαγή των ομολόγων που προτείνει η Ελλάδα η JP Morgan.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εξηγεί ότι το swap προσφέρει την ανταλλαγή των 20 υφιστάμενων ομολόγων λήξης από το 2023 έως το 2042 σε πέντε νέα ομόλογα σταθερού κουπονιού και λήξη το 2023, το 2028, το 2037 και το 2042.

Ανάλογα με τη λήξη του υφιστάμενου ομολόγου, οι επενδυτές θα λάβουν ένα ή δύο ομόλογα με διαφορετική ονομαστική αξία.

Η JP Morgan συγκρίνει την ταμειακή ροή των υφιστάμενων ομολόγων με την ταμειακή ροή της προτεινόμενης ανταλλαγής χρησιμοποιώντας συντελεστές discount βάσει της μηδενικής καμπύλης της Ελλάδας. Με βάση τις ταμειακές ροές η ανάλυση της προτεινόμενης ανταλλαγής είναι επωφελής στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς.

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!