ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονόμηση 260 εκατ. ευρώ από την επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση 260 εκατ. ευρώ από την επισκόπηση δαπανών
(EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Στη διασφάλιση 260 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως η ενίσχυση των χορηγούμενων οικογενειακών επιδομάτων, των σχολικών γευμάτων και των βρεφονηπιακών σταθμών προχώρησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω της λεγόμενης «επισκόπησης δαπανών» (spending review). Μπορεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχε παρουσιαστεί στις 2 Οκτωβρίου το συγκεκριμένο ποσό να ήταν στα 320 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικά «κλείδωσε» στα 260 εκατ. ευρώ.

Στόχος της επισκόπησης δαπανών είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η υποβολή προτάσεων εξοικονόμησης έγινε από ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν σε κάθε υπουργείο οι οποίες, σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή που δημιουργήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, είχαν ως στόχο να καταγράψουν και να κοστολογήσουν τις δράσεις των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, να εντοπίσουν περιοχές εξοικονόμησης δαπανών και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους και να διατυπώσουν ποσοτικοποιημένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Από την επισκόπηση εξαιρέθηκαν οι δαπάνες μισθοδοσίας, οι επενδυτικές δαπάνες και κάποιες άλλες εξειδικευμένες δαπάνες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (π.χ. δαπάνη για «κόκκινα» δάνεια κ.λπ.).

Οι ομάδες εργασίας προχώρησαν στην καταγραφή, με όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο τρόπο, των επιμερισμένων σε δραστηριότητες (κύρια αντικείμενα πολιτικών και εργασιών του κάθε υπουργείου) δαπανών καθενός από τους φορείς. Καταγράφηκαν τα ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού κάθε φορέα (από το 2013 μέχρι το 2017) και έγινε προβολή των μεγεθών αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2021.

Σε όλες τις περιπτώσεις πριν την οριστικοποίηση της στοχοθεσίας προηγήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με κάθε υπουργείο για τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών προβλέψεων των δημοσιονομικών μεγεθών του στην υπό εξέταση περίοδο.

Αποτέλεσμα της επισκόπησης δαπανών ήταν η δημιουργία σημαντικού δημοσιονομικού χώρου που έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης μιας σειράς στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως η ενίσχυση των χορηγούμενων οικογενειακών επιδομάτων, των σχολικών γευμάτων και των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η επισκόπηση δαπανών αποτελεί μια δομημένη προσπάθεια δημιουργίας τεχνογνωσίας στα υπουργεία και τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης για καλύτερη κοστολόγηση των δράσεών τους και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους βάσει και της στόχευσης που υπάρχει για τις πολιτικές του κάθε υπουργείου για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Πρέπει να σημειωθεί πως η επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης δεν αποτελεί εφάπαξ άσκηση εξοικονόμησης πόρων, καθώς με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών ιδρύεται νέα Διεύθυνση με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διαρκή συγκριτική αξιολόγηση κάθε πρωτογενούς δαπάνης του Ελληνικού Δημοσίου ώστε οι φόροι που συλλέγει το υπουργείο Οικονομικών να έχουν υψηλή και μετρήσιμη κοινωνική ανταποδοτικότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ