ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου το 2018

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου το 2018
Reuters

Σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα θα διαμορφωθούν το 2018 οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου, κάτι που οφείλεται στα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα και στο γεγονός ότι οι δανειστές έχουν δημιουργήσει ένα «αποστειρωμένο» περιβάλλον για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018, προβλέπεται να φθάσουν στα 1,055 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως το 2017 οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού ήταν στα 1,8 δισ. ευρώ και το 2016 στα 2,3 δισ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 είναι 3,82% του ΑΕΠ ή 7 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους για το επόμενο έτος .

Για τόκους το Δημόσιο θα καταβάλει το 2018 μόλις 5,2 δισ. ευρώ ή το 2,8% του ΑΕΠ ποσό που είναι ένα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δεκαετιών. Να σημειωθεί πως οι δαπάνες για τόκους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, μετά το 2012, διαμορφώνονται στα επίπεδα των 5,5 – 6 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος των δαπανών για τόκους διαμορφώνεται περίπου στο 3% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) του Μαρτίου 2012 και την επαναγορά του Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση των επιτοκίων των δανείων του μηχανισμού στήριξης και την αναβολή καταβολής τόκων για τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Παρά τις μικρές χρηματοδοτικές ανάγκες του 2018 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης για το διάστημα από 31/12/2017 μέχρι 31/12/2018 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 13,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer) μέσω του ESM και τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, για τα οποία η κυβέρνηση αναμένεται να δανειστεί 13,25 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας το 2018.

Πάντως, παρά τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει το 2018 να περιορίσει τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων. Ενδεικτικά, το ύψος του βραχυπρόθεσμου χρέους από 29,9 δισ. ευρώ το 2017 θα μειωθεί σε 22,7 δισ. ευρώ το 2018, ήτοι κατά 7,7 δισ. ευρώ. Τα έντοκα γραμμάτια αναμένεται να περιοριστούν από 14,9 δισ. ευρώ εφέτος σε 13,70 δισ. ευρώ το 2018. Οι πωλήσεις τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς (repos) αναμένεται να περιοριστούν κατά 6 δισ. ευρώ, από τα 15 δισ. ευρώ εφέτος στα 9 δισ. ευρώ το 2018.

Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ξεκαθαρίζει πως η διατήρηση του ευνοϊκού αυτού περιβάλλοντος περνά μέσα από τις παρεμβάσεις για το χρέος.

«Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των προαναφερόμενων διαχειριστικών στόχων θα έχουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018. Κύρια επιδίωξη των μέτρων αυτών αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αντιστάθμιση του υφιστάμενου επιτοκιακού κινδύνου του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους με στόχο τη βέλτιστη προβλεψιμότητα των μελλοντικών δαπανών εξυπηρέτησής του, με προοπτική τη συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές», σημειώνεται σχετικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ