ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαναπροκηρύχθηκε η θέση του προέδρου του ΤΧΣ

Επαναπροκηρύχθηκε η θέση του προέδρου του ΤΧΣ

Σε δεύτερη προκήρυξη για την αναζήτηση προέδρου μέσα σε πέντε μήνες προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μετά την παραίτηση του Γιώργου Μιχελή από τη θέση του προέδρου στις 11 Ιουλίου 2017, η διαδικασία διαδοχής του έχει εξελιχθεί σε ακόμη ένα σίριαλ, όπως συνέβη με τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου, η οποία έμεινε κενή για σχεδόν ένα χρόνο.

Αρχικά στις 17 Ιουλίου το ΤΧΣ απηύθυνε πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης, αλλά οι ενδιαφερόμενοι που κατάθεσαν βιογραφικά έως τις 21 Αυγούστου 2017 δεν ικανοποίησαν την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής (Selection Panel).

Σύμφωνα με την δεύτερη προκήρυξη που δημοσιεύθηκε χθες οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον έως τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο νέος πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στο χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας, καθώς και ευρύ όραμα σε επιχειρηματικά ζητήματα, αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, διοικητικών βελτιώσεων και θεμάτων επενδυτών και να έχουν διαθέσιμο χρόνο για την απαιτούμενη αυτή δέσμευση.

Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, η ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής (Selection Panel) θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων και θα προτείνει λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει τον διορισμό του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ