Πρωτογενές πλεόνασμα 5,33 δισ. ευρώ με συγκράτηση δαπανών 2,2 δισ. ευρώ
Πηγή: EUROKINISSI

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,33 δισ. ευρώ κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,85 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ.

Το Γενικό Λογιστήριο προσάρμοσε τους στόχους για τα έσοδα στο δεκάμηνο στους αναθεωρημένους στόχους του προϋπολογισμού 2018, οπότε δεν είναι εμφανής η υστέρηση σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού 2017 ή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Αυτό όμως που είναι εμφανές είναι η υπό-εκτέλεση δαπανών σε σχέση με τους στόχους (κατά 2,2 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 145 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 342 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2.434 εκατ. ευρώ του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,57 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,243 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,5%.
  • Φόροι στην περιουσία κατά 35 εκατ. ευρώ ή 1,5%.
  • Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 3,2%.
  • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%.
  • ΦΠΑ λοιπών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,4%.
  • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 29 εκατ. ευρώ ή 10,9%.
  • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,49 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018 (4,49 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40,428 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,253 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (42.680 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,449 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,165 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 64 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 159 εκατ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,814 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 424 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 43 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 45 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 25 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 25 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,329 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2018.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,979 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,087 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης