ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι επενδυτές θα κερδίσουν από το ελληνικό swap

Πώς οι επενδυτές θα κερδίσουν από το ελληνικό swap
AFP

Ολοκληρώνεται σήμερα στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος η ανταλλαγή (swap) των 20 ομολόγων ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ που είχαν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του PSI, με πέντε νέα ομόλογα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από κύκλους της αγοράς αναφέρουν αναμενόμενη συμμετοχή τουλάχιστον 75%, αλλά αυτό θα επιβεβαιωθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα.

Το swap είναι επωφελές στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς, κάτι που προκύπτει από τη σύγκριση της ταμειακής ροής των υφιστάμενων ομολόγων με την ταμειακή ροή της προτεινόμενης ανταλλαγής.

Το απτό όφελος που θα έχουν πολλοί επενδυτές από τη συμμετοχή τους στο swap αποτυπώνεται ευκρινώς στο αιτιολογικό της απόφασης που έλαβε η Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στις 23 Νοεμβρίου για να μετάσχει στην ανταλλαγή.

Να σημειωθεί πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει στην κατοχή του 20 ομόλογα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους προσδιορισμένους προς ανταλλαγή τίτλους και η αξία τους στις 17.11.2017 ήταν 17,325 εκατ. ευρώ, μικρότερη από το άρτιο (17,507 εκατ. ευρώ).

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε τη συμμετοχή του στο swap στηριζόμενο μεταξύ άλλων στα εξής δεδομένα:

  • Η αποτίμηση των νέων ομολόγων θα είναι υψηλότερη από αυτή που είχαν στις 17/11/2017 τα παλαιά ομόλογα.
  • Η υπολειπόμενη μεσοσταθμική διάρκεια των παλαιών και νέων ομολόγων παραμένει η ίδια (15 έτη).
  • Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει επιπλέον, ως μέρος του ανταλλάγματος για την ανταλλαγή των προσδιορισμένων τίτλων, ποσό ίσο µε τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους επί των εγκύρως ανταλλαγέντων προσδιορισμένων τίτλων που υπολογίζονται μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2017.
  • Η προκύπτουσα υπεραξία των ανταλλασσόμενων ομολόγων δεν θα φορολογηθεί, ενώ θα υπάρξει επιστροφή φόρου για τη διακράτηση παρακράτησης των υφιστάμενων ομολόγων.

Εάν και το σκεπτικό αυτό δεν ταιριάζει στο προφίλ όλων των επενδυτών, ωστόσο αποτυπώνει με σαφήνεια τα οφέλη που θα έχει κάποιος που επενδύει με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στο ελληνικό χρέος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ