Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Πηγή: ΕΛΤΕ

Στη τοποθέτηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με τριετή θητεία προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Με την ψήφιση του ν. 4449/2017 για το ελεγκτικό επάγγελμα, η ΕΛΤΕ ορίστηκε ως η μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών.

Η αναδόμηση της ηγεσίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων σχετίζεται και με τις πρόσφατες αποκαλύψεις της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέδειξαν προβλήματα στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και μη σύννομες ενέργειες σε χορηγήσεις και μεταβιβάσεις δανείων.

Δεδομένου ότι εκ των υστέρων διαπιστώθηκε πως οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε κεφαλαιακό έλλειμμα που δεν είχε εγκαίρως επισημανθεί από τον ορκωτό λογιστή εγέρθηκαν ερωτήματα για την ποιότητα της εποπτείας της ΕΛΤΕ στους ορκωτούς των τραπεζών.

Ακόμη, εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη γνωστοποίησης ή ανεπαρκούς γνωστοποίησης σημαντικών - ουσιωδών (σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαιτέρως σημαντικών) συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, θέμα για το οποίο η ΕΛΤΕ είχε κάνει υποδείξεις στο παρελθόν, αλλά η πρακτική αυτή εξακολούθησε.

Αθροιστικά η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας δεν ήταν ικανοποιημένη από τον τρόπο που η ΕΛΤΕ επιτέλεσε το έργο της την προηγούμενη τριετία και για το λόγο αυτό επιτάχυνε τις διοικητικές αλλαγές στο φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί η ΕΛΤΕ να έχει ενεργότερο ρόλο στην εποπτεία κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα ευκρινές στις συνεννοήσεις του υπουργείου με τη νέα ηγεσία του φορέα.

Στο νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετέχουν οι εξής:

  • Παναγιώτης Παπαδέας, καθηγητής Λογιστικής στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά ως Πρόεδρος,
  • Παναγιώτης Γιαννόπουλος Οικονομολόγος ως Α ΄Αντιπρόεδρος.
  • Χαράλαμπος Ξένος, συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής –λογιστής, ως Β΄ Αντιπρόεδρος.
  • Αντώνιος Βλυσίδης, Οικονομολόγος, Επιθεωρητής της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Μέλος.
  • Ξενοφών Αυλωνίτης, Β΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Μέλος.
  • Κωνσταντίνος Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης – Φορολογική Πολιτική του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ως Μέλος.
  • Νικόλαος Ηρειώτης μέλος Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ως Μέλος.
Διαβάστε επίσης