Έρευνα της ΕΚΤ: Αποκομμένες από το δανεισμό οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πηγή: Reuters

Το πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2017 για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ευρωζώνης στη χρηματοδότηση και η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα δείχνει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αποκομμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση και κυρίως δεν βλέπουν πως η κατάστασή τους θα βελτιωθεί στο μέλλον. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως επιχειρήσεις ακόμη και χωρών που ήταν μέχρι πρόσφατα σε Μνημόνια δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε  ρευστότητα, ενώ δηλώνουν πως για αυτές το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση, αλλά η διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού!

Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της έρευνας στην οποία η διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων θεωρήθηκε ότι επιδεινώθηκε! Κατά δήλωσή τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνέχισαν να επηρεάζονται δυσανάλογα από την κακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με το 23% να το αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέφεραν πως αντιλαμβάνονται την έλλειψη χρηματοδότησης ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το βαθμολόγησαν με 7 σε κλίμακα σημαντικότητας από 1 έως 10.

Όσον αφορά στην προθυμία των τραπεζών να δανείσουν, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ. Αν και οι επιχειρήσεις στις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ αναμένουν σε καθαρούς όρους τη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων και υπεραναλήψεων να βελτιωθεί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να αναμένουν μείωση των τραπεζικών δανείων και των υπεραναλήψεων.

Κατά την ίδια έρευνα, τα αποθέματα και το κεφάλαιο κίνησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνέχισαν να μειώνονται στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2017, αν και σε μικρότερο βαθμό.

Τέλος, η έρευνα της ΕΚΤ κατέδειξε πως στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου το έλλειμμα εξωτερικής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε αρνητικό, ήτοι η αύξηση της ανάγκης εξωτερικής χρηματοδότησης ήταν μικρότερη από τη βελτίωση της πρόσβασης σε εξωτερικούς πόρους. Στην Ελλάδα αντιθέτως κατεγράφη το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό χάσμα, δηλαδή η ανάγκη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εξωτερική χρηματοδότηση ήταν η μεγαλύτερη στη ζώνη του ευρώ.

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!