Προειδοποιήσεις από ΕΚΤ για διόρθωση στα χρηματιστήρια
Πηγή: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Καμπανάκι για το ενδεχόμενο διόρθωσης στις αγορές και ιδιαίτερα στα χρηματιστήρια ύστερα από μεγάλο διάστημα συνεχούς ανόδου κτύπησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση η ΕΚΤ έκανε ανοικτά λόγο για το ενδεχόμενο «μεγάλων διορθώσεων των τιμών στο μέλλον». Η προειδοποίηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της εξαμηνιαίας Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Η ΕΚΤ ανησυχεί για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή μια βουτιά στις αγορές και ιδιαίτερα στις μετοχές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη στην ευρωζώνη και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, επειδή η Κεντρική Τράπεζα θέλει να προετοιμάσει από τώρα τις αγορές για τη σταδιακή μείωση της ρευστότητας και την αύξηση των επιτοκίων που θα ακολουθήσει ύστερα από αρκετά χρόνια ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής.

Στις ΗΠΑ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού και αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια έως και τέσσερις φορές μέσα στο 2018. Η ΕΚΤ αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης προς τα τέλη του επόμενου έτους και οι αγορές ήδη στοιχηματίζουν ότι θα αρχίσει να βάζει τέλος στην εποχή του πολύ φθηνού χρήματος.

Όπως σημειώνει η ΕΚΤ, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξει ξαφνικά το κλίμα στις αγορές και να επηρεαστούν οι τιμές. Στις αγορές υπάρχουν σημάδια ότι πολλοί παίκτες αναλαμβάνουν πλέον μεγάλους επενδυτικούς κινδύνους, κάτι που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες μπορεί να επιφέρει στο μέλλον μεγάλες διορθώσεις τιμών.

Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που βλέπει η ΕΚΤ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κεντρική Τράπεζα κάνει επίσης λόγο για πιθανότητα νέας αύξησης του κόστους δανεισμού χωρών της ευρωζώνης σε περίπτωση που επικρατήσει πολιτική αστάθεια. Η αύξηση αυτή στο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για τις χώρες αυτές.

Διαβάστε επίσης