ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: 789.975 ελληνικές επιχειρήσεις με τζίρο 236,2 δισ. ευρώ το 2015

ΕΛΣΤΑΤ: 789.975 ελληνικές επιχειρήσεις με τζίρο 236,2 δισ. ευρώ το 2015
EUROKINISSI

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015 που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Από αυτά προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 236,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 139,4 και 47,1 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,2 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,4 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,3 εκατομμύρια άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 193,1 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2015, εκ των οποίων τα 99,2 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ κατά το 2015.

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 789.975 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών).

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 253.167 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,0%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.731 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,3% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 117.611 επιχειρήσεις με ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2015, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 43,2% και 102,1 δισ. ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 22,7% και 8,3% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 53,5 δισ. ευρώ και 19,7 δισ. ευρώ, κατ’ αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2015 ήταν η μεταποίηση με 10,9 δισ. ευρώ (23,2%), το χονδρικό 3 και λιανικό εμπόριο 10,3 δισ. ευρώ (21,9%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5, δισ. ευρώ (12,0%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 7,2 δισ. ευρώ (27,1%), η μεταποίηση με 5,6 δισ. ευρώ (21,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,4 δισ. ευρώ (12,9%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2015 με 639.710 απασχολούμενους (29,6%), εκ των οποίων 401.590 ήταν μισθωτοί (27,8%). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 424.793 απασχολουμένους (19,6%), εκ των οποίων 310.830 μισθωτοί (21,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 298.292 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 240.611 μισθωτούς (16,7%).

Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2015, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 247.219 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 43,1 δισ. ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 151.498 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,7 δισ. ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 109.022 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 5.681 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,7 δισ. ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 3.775 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 9,7 δισ. ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.213 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 29 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 2.337 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.547 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,9 δισ. ευρώ και η μεταποίηση με 1.237 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,7 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος της μεταποίησης με 617 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,8 δισ. ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 543 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 18, δισ. ευρώ και εν συνεχεία οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 535 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,3 δισ. ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 28,8 δισ. ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 83 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 17,9 δισ. ευρώ και εν συνεχεία οι κλάδοι μεταφοράς - αποθήκευσης και διοικητικών - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 55 επιχειρήσεις έκαστος και κύκλο εργασιών 4,4 και 1,0 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ