Ποιες δαπάνες θα πληρώνονται πρώτες από τον Προϋπολογισμό 2018
Πηγή: EUROKINISSI/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Προτεραιότητα στις πιστώσεις που σχετίζονται με τις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και τις εισφορές προς διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να δώσουν οι δημόσιοι φορείς κατά την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2018.

Διαβάστε επίσης

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης κάλεσε τα υπουργεία, την Προεδρία Δημοκρατίας, τη Βουλή των Ελλήνων, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα στρατιωτικά επιτελεία και τις διοικήσεις πυροσβεστικής και λιμενικού να προχωρήσουν έως στις 20 Δεκεμβρίου στην κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2018 στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2018 στους επιμέρους Κωδικούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του στο Δημόσιο του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2018 και των συντάξεων του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2018 που βαρύνουν τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό. «Οι πιστώσεις για αποδοχές και συντάξεις πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους ΚΑΕ της μείζονος κατηγορίας «Αποδοχές και συντάξεις» προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων», αναφέρει σχετικά η απόφαση.

Εκτός από τους μισθούς και συντάξεις κατά την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να διασφαλίζονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη κατά προτεραιότητα της επιχορήγησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των δαπανών κοινωνικής προστασίας, των δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες και των πολυετών υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης.

Όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Χουλιαράκη, δεδομένων των ιδιαίτερα στενών χρονικών περιορισμών, είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι διατάκτες και οι οικείες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών να προβούν άμεσα στις εξής απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες:

  • Να έχουν συνταχθεί, οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί με τον αρμόδιο διατάκτη τα σχέδια αποφάσεων κατανομής πιστώσεων, το αργότερο ως την 11η Δεκεμβρίου 2017, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια.
  • Nα ενημερωθεί η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης  με την αποστολή πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων κατανομών των πιστώσεων, όπως αυτά θα έχουν συμφωνηθεί κατά τα προαναφερόμενα, και να εμφανιστούν οι προτάσεις κατανομής στο e-portal το αργότερο ως την 12η Δεκεμβρίου 2017, ώστε να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του πληροφοριακού συστήματος.
  • Ειδικότερα, για τις περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ως άνω προπαρασκευαστικές ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο ως την 7 η Δεκεμβρίου 2017 και 8η Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα.
  • Να έχουν συνταχθεί τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης των σχετικών με τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του Δημοσίου πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, ώστε εντός της επόμενης ημέρας από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2017, να εκδοθούν και να αναρτηθούν στη Διαύγεια.

Διαβάστε επίσης

Πότε θα γίνει η επιστροφή αναδρομικών σε 200.000 συνταξιούχους

Πρωτογενές πλεόνασμα 617 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2018

Δεκάδες δικαιούχοι αποβιώνουν περιμένοντας την έκδοση της οριστικής σύνταξης

Αρχές Αυγούστου η επιστροφή αναδρομικών σε 200.000 συνταξιούχους