ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Goldman Sachs: Με ποιους κινδύνους είναι αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες

Goldman Sachs: Με ποιους κινδύνους είναι αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες
Reuters

Στους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες αναφέρεται έκθεση που εξέδωσε για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs. Η έκθεση εστιάζει στις πιέσεις στα έσοδα των ελληνικών τραπεζών και στη συνεχιζόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με την Goldman Sachs να δίνει σύσταση «αγορά» μόνον για την μετοχή της Alpha Bank και «ουδέτερη» σύσταση για τις Εθνική, Πειραιώς και Eurobank.

Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως οι τάσεις του τρίτου τριμήνου σηματοδοτήθηκαν από την αυξανόμενη πίεση στα βασικά έσοδα των τραπεζών, ενώ η συνεχιζόμενη απομόχλευση και η συμπίεση του περιθωρίου κέρδους αντιστάθμισαν τα οφέλη από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών οι αναλυτές της Goldman Sachs αναφέρουν πως τα επικαιροποιημένα σχέδια των τραπεζών είναι ελαφρώς πιο φιλόδοξα και παραπέμπουν σε υψηλότερες πωλήσεις δανείων και σε περισσότερες διαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουν πως «οι ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να είναι θετικές για τις περισσότερες τράπεζες».

Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως η ρευστότητα των τραπεζών βελτιώνεται, κάτι που σχετίζεται με τη σταδιακή εισροή καταθέσεων και την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης τους από το Ευρωσύστημα και τον ELA.

Όπως σημειώνει περιφραστικά η ανάλυση, το 2017 δεν θα είναι έτος ανάκαμψης των κερδών των τραπεζών, αλλά άλλη μια χρονιά που θα είναι «ίσα βάρκα ίσα νερά». «Οι περικοπές στις εκτιμήσεις μας για τα κέρδη οφείλονται στη βραδύτερη εξομάλυνση του κόστος κινδύνου», σημειώνεται σχετικά.

Η επενδυτική τράπεζα βλέπει πως υπάρχουν ανοδικές προοπτικές για τις τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, καθώς θεωρεί πως η επερχόμενη δοκιμασία ακραίων καταστάσεων δεν θα οδηγήσει σε απίσχνανση τους υφιστάμενους μετόχους.

Αναφερόμενη στους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs ξεχωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την ποιότητα του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου του επικείμενου stress test), με την ταχύτητα αναδιάρθρωσης των ομίλων, με την απομόχλευση τους, καθώς και με τους όρους χρηματοδότησης τους.

«Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και την μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», σημειώνει η επενδυτική τράπεζα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ