ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφές φόρων για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού

Επιστροφές φόρων για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ - EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού δίνει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Η εγκύκλιος απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των υποθέσεων φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ψυχικού, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επιστροφή φόρου

Στην εγκύκλιο τονίζεται πως βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα, παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Η φορολογική διοίκηση, για τα έτη 2014 και επόμενα, μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Επομένως η αξίωση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για υποθέσεις με χρόνο φορολογίας από την 1/1/2014 και επόμενα (και για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την 1/1/2015) δεν έχει ακόμα υποπέσει σε παραγραφή, η δε φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου για τα έτη αυτά.

Για υποθέσεις με χρόνο φορολογίας μέχρι το 2014 (2015 για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών), εφόσον γι’ αυτές δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, η επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος πραγματοποιείται εντός 3 ετών από τον επιγενόμενο λόγο (από την 16-11-2016).

Για το λόγο αυτό η εγκύκλιος αναφέρει πως το θέμα της αξίωσης επιστροφής φόρου για τα έτη πριν το έτος 2014 (ή 2015) θα κρίνονται κατά περίπτωση ανά είδος φορολογίας.

Επανυπολογισμός των φόρων

Η εγκύκλιος αναφέρει πως προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στα εκκαθαριστικά σημειώματα και στις πράξεις προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων, θα πραγματοποιηθεί κεντρικός μηχανογραφικός υπολογισμός των φόρων αυτών και θα εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων.

Κατά την εγκύκλιο, η παραγραφή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας είναι δεκαετής και το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξεων κ.λπ. στις υποθέσεις ΦΑΠ του Δήμου Ψυχικού δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.

Για το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας αναφέρεται πως η παραγραφή στη φορολογία αυτή είναι πενταετής και συνεπώς, εφόσον έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων ή έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, δεν πραγματοποιείται νέος υπολογισμός του φόρου, δεδομένου ότι για τις δηλώσεις αυτές είχε ήδη παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων αναφέρεται στην εγκύκλιο πως η παραγραφή στη φορολογία αυτή για τα έτη μέχρι και το 2013 είναι πενταετής. Για τα έτη από το 2014 και επόμενα η παραγραφή ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Έτσι, εφόσον έχουν υποβληθεί δηλώσεις ετών 2003 έως και 2010, δεν πραγματοποιείται σε αυτές νέος υπολογισμός του φόρου, δεδομένου ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Και για τα Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και Ε.Ε.Τ.Α ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει δυνατότητα επανυπολογισμού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο υπολογισμός των τελών στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην τιμή ζώνης που είχαν αποστείλει οι δήμοι στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και υπάρχουν στο αρχείο αυτού κατά το χρόνο υπολογισμού κατ’ έτος των σχετικών τελών.

Οι φόροι μεταβίβασης

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι και την 31/12/2014 είναι δεκαετής ή 15ετής εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

Συνεπώς σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης μέχρι και την 31/12/2010 το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου είχε παραγραφεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ΣτΕ 2333/2016. Για φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2015 ή 2014 και επόμενων αντίστοιχα η παραγραφή ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Στις περιπτώσεις που η διαφορά φόρου αφορά δηλώσεις ΦΑΠ φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων, η εγκύκλιος αναφέρει πως δεδομένου ότι ο φόρος προσδιορίζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές, οι οποίες οφείλονται στη διαρκή ενημέρωση - διόρθωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων στις φορολογίες αυτές.

Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά του ΦΑΠ φυσικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων για μεν τα έτη 2010 και 2011 επιστρέφεται ή συμψηφίζεται κατά περίπτωση, ενώ για τα έτη 2012 και επόμενα μόνο συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτό.

Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης σε ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Ψυχικού υποβάλλεται εκ νέου τροποποιητική δήλωση για το ίδιο ακίνητο, η οποία αν και θα έπρεπε, εξ αιτίας των μεταβολών που περιέχει, να έχει χρεωστικό αποτέλεσμα τελικά καταλήγει να έχει πιστωτικό λόγω της μείωσης των τιμών στο συγκεκριμένο Δήμο, η δήλωση αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια εφορία γίνεται δεκτή και εκδίδεται πράξη άμεσου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, δεδομένου ότι η τυχόν προκύπτουσα μείωση φόρου ή αξίας οφείλεται στην εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ και όχι σε ανάκληση ή διόρθωση της δήλωση από το φορολογούμενο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ