ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόβλημα επάνδρωσης αντιμετωπίζει ο ελληνόκτητος στόλος

Πρόβλημα επάνδρωσης αντιμετωπίζει ο ελληνόκτητος στόλος
Reuters

Μεγάλο πρόβλημα επάνδρωσης αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία με τις εγχώριες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εφοπλιστικών επιχειρήσεων σε ανώτατα πληρώματα.

Πρέπει να σημειωθεί πως από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 μέχρι και το έτος 2015-2016 εισήλθαν στις ΑΕΝ συνολικά 10.168 πλοίαρχοι και μηχανικοί και το ίδιο διάστημα αποφοίτησαν 6.843, δηλαδή περίπου το 67% των εισαχθέντων.

Το ποσοστό αυτό, που ποικίλλει ελαφρώς από χρονιά σε χρονιά, αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό των ΑΕΝ που τελικά θα απασχοληθεί επαγγελματικά στη ναυτιλία είναι μικρότερο από το αρχικώς υπολογισθέν με βάση τους εισαχθέντες στις ΑΕΝ.

Η εξέλιξη αυτή δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και τη μη επιλογή της ελληνικής σημαίας από ένα τμήμα της πλοιοκτησίας, καθώς φανερώνει το έλλειμμα πλοιάρχων και μηχανικών, αλλά και το κόστος επάνδρωσης του πλοίου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εξίσου ποιοτική σημαία.

Τα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης.

Επί συνόλου 1.325 πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, που περιλαμβάνονταν στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), απογράφηκαν 1.235 πλοία, εκ των οποίων 1.180 ήταν ελληνικά και 55 ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Από τα 1.180 ελληνικά πλοία 1.041 ήταν εν ενεργεία, 139 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 55 ελληνόκτητα πλοία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 45 ήταν εν ενεργεία και 10 σε αργία ή παροπλισμό.

Στο σύνολο των 1.235 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής απασχολούνταν 21.440 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί, ενώ κατά την προηγούμενη απογραφή (2014), απασχολούνταν 22.925, δηλαδή ο αριθμός των απασχολούμενων ναυτικών παρουσίασε μείωση κατά 6,5%. Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 20.666 ναυτικοί, από τους οποίους το 56,4% ήταν Έλληνες και το 43,6% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 774 ναυτικοί, εκ των οποίων το 66,4% ήταν Έλληνες και το 33,6% ξένης εθνικότητας.

Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2016 με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής του έτους 2014, παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν (1.180 πλοία) μειώθηκε κατά 3,0%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (55 πλοία) το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών μειώθηκε κατά 51,9%.

Παρατηρείται μείωση, κατά 1,3% των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και κατά 40,4%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται μείωση, κατά 5,2%, των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και κατά 65,2%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των πλοίων δείχνει ότι 5.166 ναυτικοί (24,1%) υπηρετούσαν σε φορτηγά πλοία, 9.494 (44,3%) σε δεξαμενόπλοια, 6.144 (28,7%) σε επιβατηγά και τουριστικά και 636 (2,9%) σε λοιπά πλοία.

Από τα στοιχεία της απογραφής έτους 2016, παρατηρείται ότι, από το σύνολο των 20.666 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,7% (6.766 άτομα), το κατώτερο προσωπικό το 59,8% (12.366 άτομα), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 7,3% (1.507 άτομα) και το 0,1% (27 άτομα) δεν είχε ναυτική ειδικότητα.

Αντίστοιχα, από το σύνολο των 774 Ελλήνων και ξένων ναυτικών, στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 28,6% (221 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 63,2% (489 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 3,6% (28 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 4,7% (36 ναυτικοί).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ