ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης

Νέο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Αλλαγές θα επέλθουν τους επόμενους μήνες στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της φορολογικής διοίκησης, καθώς θα εφαρμοστούν μέθοδοι αξιολόγησης με στόχο να επιβραβεύονται όσοι επιτυγχάνουν τους στόχους και να απομακρύνονται όσοι κρίνονται ανεπαρκείς.

Οι βασικές αυτές αλλαγές σχετίζονται κυρίως με την αξιολόγηση του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το βαθμολόγιο και το νέο σύστημα αποδοχών των στελεχών της Αρχής.

Η διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας όλων των εργαζομένων έχει ήδη ξεκινήσει και με τον έλεγχο που διενεργείται εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας.

Η αξιολόγηση ξεκίνησε από τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προϊστάμενους εφοριών και τελωνείων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα περάσουν από το μικροσκόπιο τους υπαλλήλους της Αρχής, προκειμένου να διαπιστώνεται κατά περίπτωση το εάν πληρούν τα κριτήρια των θέσεων. Θέμα απόλυσης δεν τίθεται, ωστόσο όσοι υπάλληλοι κριθεί πως δεν θα ανταπεξέρχονται θα μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία.

Πρέπει να τονιστεί πως όλες οι θέσεις εργασίας στην ΑΑΔΕ έχουν πλέον ξεκάθαρο περίγραμμα. Το περίγραμμα θέσης ευθύνης περιγράφει μεταξύ άλλων τον σκοπό, τα κύρια καθήκοντα, τις συνθήκες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο ρόλο. Κάθε θέση συνοδεύεται από πλαίσιο ικανοτήτων, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσης, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στο σύστημα αποδοχών της φορολογική διοίκησης. Αυτό πλέον υπηρετεί την αρχή της ανταμοιβής με βάση τα προσόντα, την εμπειρία, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα του κάθε στελέχους της ΑΑΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ