ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 22 δις. ευρώ ο ELA των ελληνικών τραπεζών

Στα 22 δις. ευρώ ο ELA των ελληνικών τραπεζών

Στη μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) των ελληνικών τραπεζών από τα 24,8 δις. ευρώ στα 22 δις. ευρώ προχώρησε η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος στις 9 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 22 δις. ευρώ έως και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,8 δις. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ