ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μόνιμα» κίνητρα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

«Μόνιμα» κίνητρα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
Shutterstock Stock Photos

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνοντας την επιτυχία της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, η οποία έφερε στα δημόσια ταμεία πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 711 εκατ. ευρώ, ενσωμάτωσαν στο πολυνομοσχέδιο μια παραλλαγή της που οδηγεί σε χαμηλότερες κυρώσεις όσους αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα.

Η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ακόμη και μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, ώστε να γλιτώσουν από τα βαριά πρόστιμα που επισύρουν οι διαπιστούμενες κατά τους ελέγχους παραβάσεις της μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή της υποβολής ανακριβών δηλώσεων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης από τον φορολογούμενο μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και την κοινοποίηση προς αυτόν πρόσκλησης παροχής πληροφοριών από τους ελεγκτές, εφόσον από τη δήλωση αυτή προκύψει επιπλέον ποσό φόρου για καταβολή και το ποσό αυτό εξοφληθεί εφάπαξ, μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται, κατ' αρχήν, από το διαδικαστικό πρόστιμο (100 - 500 ευρώ) που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.

Ακόμη, θα πληρώνει ως πρόστιμο μόνο ένα ποσό μεταξύ του 6% και του 30% της προκύπτουσας πρόσθετης διαφοράς φόρου και όχι το 10%-50% επί της διαφοράς αυτής που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών. Πιο απλά το τελικό πρόστιμο θα είναι μειωμένο κατά 40%.

Η ρύθμιση θα έχει εφαρμογή και σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται επίσης εκείνες οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση, αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ