ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως απο ΕΕ για Πειραιώς

Πράσινο φως απο ΕΕ για Πειραιώς

Στην έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέποντας κρατική ενίσχυση ύψους 2,72 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης της τράπεζας, καθώς και εκείνα που προβλέπονται στα τροποποιημένα σχέδια, θα δώσουν τη δυνατότητα στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο δανειστή επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ελλάδα, να αποκαταστήσει τη ροή χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να εξετάσει αν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,93 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Από αυτά, τα 1,93 περίπου δισ. ευρώ καλύφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές (υφιστάμενους πιστωτές, μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων τους με νέες μετοχές, και νέους επενδυτές) και τα 271 εκατ. από πρόσθετες κεφαλαιακές δράσεις. Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,72 δισ ευρώ θα καλυφθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη χρηματοδότηση του οποίου έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος διάσωσης της χώρας.

Την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς από ιδιώτες επενδυτές, χαιρέτισε με δήλωσή της η αρμόδια Επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

«Το γεγονός αυτό αποτελεί σημάδι εμπιστοσύνης των αγορών», δήλωσε η Επίτροπος και πρόσθεσε πως η επιπλέον κρατική υποστήριξη και η περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιστρέψει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να συνεχίσει να στηρίζει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ