Νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έφερε το πολυνομοσχέδιο
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Σημαντικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έφερε το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε στις αρχές της εβδομάδος η Βουλή.

Αναφερόμενη στις σημαντικότερες εξ αυτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) αποσαφήνισε πως με το νόμο 4512/2018 επέρχονται οι εξής αλλαγές οι οποίες αφορούν στα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους:

  • Κατάργηση υποθηκοφυλακείων. Το Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑ ΑΕ) και όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Τα ¾ από τα άμισθα και έμμισθα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας θα καταργηθούν συλλήβδην εντός μίας διετίας, με δυνατότητα να καταργηθούν ακόμη περισσότερα, και θα αντικατασταθούν από νέες συγκεντρωτικές δομές, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναλλασσομένων πολιτών και των δικηγόρων τους. 
  • Καθιερώνονται 10 πάγια και αναλογικά τέλη. Αυξάνονται σημαντικά τα τέλη για την εγγραφή πράξεων/έκδοση/ χορήγηση αντιγράφων. Συγκεκριμένα ισχύουν πλέον τα εξής 10 τέλη:

1.Αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων: 5‰.

2.Αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών: 8‰.

3.Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰.

4.Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20€.

5.Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.

6.Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματ. Γραφείου: 9,5€.

7.Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15€.

8.Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33€.

9.Πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.

10.Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35€/δικαίωμα + 1‰ επί αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900€, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.

  • Προσφυγές. Καθιερώνεται διαδικασία προσφυγής κατά των πράξεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ως προαπαιτούμενο για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, που οδηγεί σε άσκοπη χρονοτριβή και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.
  • Δημεύονται τα αδήλωτα ακίνητα σε 111 κτηματολογικά γραφεία. Από τις νέες διατάξεις περί Κτηματολογίου απουσιάζει διάταξη περί παράτασης της προθεσμίας οριστικοποίησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, η οποία είναι απόλυτα αναγκαία δεδομένου του αριθμού και της σοβαρότητας των σφαλμάτων που εντοπίζονται τόσο σε παλιές όσο και σε νέες κτηματογραφήσεις. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει επισημάνει ότι μέχρι 31.12.2018 οριστικοποιούνται οι εγγραφές σε 111 λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα να περιέλθουν στο Δημόσιο όλα τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν, η να μην μπορούν να διορθωθούν σοβαρότατα λάθη σε δηλωμένα ακίνητα.
  • Διατάξεις περί απαλλοτριώσεων. Με τα άρθρα 168-172 επέρχονται μεταξύ άλλων και διαδικαστικές αλλαγές στις διατάξεις περί κοινοποίησης προς τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριουμένων ακινήτων και απώλεια του δικαιώματός τους για αποζημίωση της απομείωσης της αξίας της απομένουσας ιδιοκτησίας τους, αν δεν το ζητήσουν άμεσα από το αρμόδιο δικαστήριο.
  • Στη διαμεσολάβηση και τα κοινόχρηστα. Καθιερώνεται ως υποχρεωτικό στάδιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη η απόπειρα διαμεσολάβησης στις διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, ακόμη και για καθυστέρηση κοινοχρήστων, καθώς επίσης και οι διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ (γειτονικό δίκαιο). 
  • Πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο. Από την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δυνατότητα κατάσχεσης και εκπλειστηριασμού ακινήτων υφίσταται ακόμη και για οφειλές άνω των 500€.
Διαβάστε επίσης