Τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης – Τα ζητήματα «αγκάθια»
Πηγή: REUTERS/Francois Lenoir

Την έκθεση συμμόρφωσης για την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, το συμπληρωματικό Μνημόνιο και το αναθεωρημένο τεχνικό Μνημόνιο του προγράμματος του ESM έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επικαιροποιημένη ενδιάμεση έκθεση συμμόρφωσης αναφέρει πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αξιολογήσει ότι από τις 110 προαπαιτούμενες ενέργειες, οι 95 θεωρούνται ως εκπληρωμένες, δηλαδή έχουν εγκριθεί από τις αρχές και έχουν επαληθευθεί ότι είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις του προγράμματος και οι υπόλοιπες 15 δράσεις χαρακτηρίζονται ως εκρέεις, που σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

«Οι εναπομένουσες προαπαιτούμενες ενέργειες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας(...) οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να εφαρμόσουν τις ενέργειες αυτές εν ευθέτω χρόνω πριν από το Eurogroup στις 19 Φεβρουαρίου 2018», σημειώνεται στην έκθεση.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες

 

Σχετικά με το ζήτημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναφέρεται πως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμφώνησαν και στη συνέχεια επαλήθευσαν τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι σχεδόν όλοι οι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται ηλεκτρονικά από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2018. «Για να επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλες τις διοικητικές περιοχές της Ελλάδας, θα δημιουργηθεί ένα λεπτομερές σύστημα παρακολούθησης και επαλήθευσης», αναφέρει η έκθεση.

Για να εξακριβωθεί η πλήρης ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων δράσεων, οι θεσμοί θα χρησιμοποιήσουν το εν λόγω εργαλείο παρακολούθησης για να επιβεβαιώσουν ότι διεξάγεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατά τα τέλη Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου 2018 και θα ελέγχουν επίσης τον αριθμό μετατροπής των φυσικών δημοπρασιών σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα συνεχιστεί σε τακτική βάση και, σε περίπτωση τυχόν εμποδίων, οι αρχές θα λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Οι θεσμοί θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και αυτή θα αποτελέσει πρόσθετη προϋπόθεση για την αποδέσμευση της δεύτερης εκταμίευσης της δόσης του 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο για την εκκαθάριση ληξιπροθέσμων οφειλών.

Η μείωση του αφορολογήτου

 

Στο αναθεωρημένο τεχνικό Μνημόνιο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη μείωση του αφορολογήτου από το 2019 , αντί το 2020, εάν το ΔΝΤ κρίνει σχετικά.

«Οι αρχές ως βασικό παραδοτέο το Μάιο του 2018 θα προωθήσουν την εφαρμογή των μέτρων φορολόγησης των ατομικών εισοδημάτων από το 2019 εφόσον το ΔΝΤ, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής επανεξέτασης του προγράμματος, θεωρήσει ότι, με βάση μια διαφανή εκ των προτέρων αξιολόγηση, θα απαιτηθεί εφαρμογή του μέτρου (σ.σ. μείωση αφορολόγητου) προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα και εάν χρειαστεί θα εγκρίνει νομοθεσία σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου, κατά τρόπο θετικό για την ανάπτυξη», τονίζεται σχετικά στο αναθεωρημένο τεχνικό Μνημόνιο.

Επιπλέον, τονίζεται πως βάσει αξιολόγησης και σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά όργανα και κατόπιν διαβουλεύσεων, οι αρχές θα υιοθετήσουν τον Μάιο του 2018, μετά από μια διαφανή διαδικασία, την απαραίτητη δευτερογενή νομοθεσία για την εφαρμογή της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής του 2019. Το ποσό αυτό θα είναι σύμφωνο με τη δημοσιονομική υπέρβαση σε σχέση με τους συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμους στόχους -με την παραδοχή ότι τα περιοριστικά μέτρα θα έχουν ήδη ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο-.

88 νέα προαπαιτούμενα

Το συμπληρωματικό Μνημόνιο αναφέρεται αναλυτικά σε 88 νέα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι ελληνικές αρχές από το Φεβρουάριο έως το τέλος Ιουνίου 2018.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

-Αφορολόγητο. Τον Μάιο θα αποφασιστεί αν η μείωση του αφορολόγητου ορίου ισχύσει το 2019 αντί του 2020, εάν το ΔΝΤ σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές Αρχές θεωρεί ότι δεν επιτυγχάνεται

ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019.

-ΕΝΦΙΑ. Τον Μάιο οι αναγκαίες προσαρμογές στον ΕΝΦΙΑ (αναπροσαρμογή συντελεστών και διεύρυνση της φορολογικής βάσης), με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, για να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του φόρου τον Αύγουστο του 2018.

-

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για οφειλές στο Δημόσιο από την 1η Μαΐου.

-ΦΠΑ στα νησιά. Τέλος Ιουνίου, κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα υπόλοιπα πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος).

-Είσπραξη ληξιπρόθεσμων. Προμήθεια τον Φεβρουάριο λογισμικού που επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

-Ναυτιλία. Τον Μάρτιο του 2018 θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τη ναυτιλία, υπό το φως των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-Συντάξεις. Επανυπολογισμός όλων των συντάξεων μέχρι τα μέσα Μαρτίου για να γίνουν οι μειώσεις το 2019.

-Νέες συντάξεις. Τον Απρίλιο θα πρέπει να έχει γίνει η επεξεργασία όλων των αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν το 2016, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 30% των αιτήσεων συνταξιοδοτήσεων

που υποβλήθηκαν το 2017 και 13.800 αιτήσεων επικουρικών συντάξεων που υποβλήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2016.

-ΕΚΑΣ. Μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ του 2019.

-Αγορά εργασίας. Τον Μάρτιο, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα αναπτύξει έναν αξιόπιστο διοικητικό μηχανισμό που θα αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα στις διαπραγματεύσεις για τις κλαδικές συμβάσεις.

-Αδήλωτη εργασία. Μέχρι τον Μάιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Οικονομικών, των ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

-Φάρμακα. Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων μέχρι τον Μάιο, με στόχο τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

-Ιδιωτικοποιήσεις. Έως τον Μάρτιο να έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί πώλησης για ΔΕΠΑ (65%), ΕΛΠΕ (35%), ΔΑΑ (30%), ΟΤΕ (5%). Έως τον Ιούνιο, η πώληση του 17% της ΔΕΗ.

-ΔΕΗ. Τον Φεβρουάριο ο νόμος για τις προς πώληση μονάδες της ΔΕΗ. Νωρίτερα η κυβέρνηση στέλνει την τελική δεσμευτική συμφωνία για τις προς πώληση μονάδες στην Κομισιόν. Επιπλέον μέτρα για την είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!