Απρόθυμες για νέες δανειοδοτήσεις οι τράπεζες
Πηγή: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Απρόθυμες να χορηγούν νέα δάνεια εμφανίζονται οι τράπεζες στις αρχές του 2018 όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει πως στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2017, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά».

Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αν και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το επόμενο τρίμηνο η ζήτηση για δάνεια από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Η δε αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το  τρίτο τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, παρά το ότι η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το τέταρτο τρίμηνο του 2017, με την αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια και για καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν να διατηρείται αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Διαβάστε επίσης