ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Παρίσι ο Γιώργος Χουλιαράκης για επαφές στον ΟΟΣΑ

Στο Παρίσι ο Γιώργος Χουλιαράκης για επαφές στον ΟΟΣΑ
OECD/Victor Tonelli

Στις εργασίες της Επιτροπής Ανασκόπησης Οικονομικών και Ανάπτυξης (EDRC) του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι μετέχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Άνχελ Γκουρία.

Η Επιτροπή Ανασκόπησης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ απαρτίζεται από εκπροσώπους των 34 κυβερνήσεων του Οργανισμού και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις οικονομικές τάσεις και πολιτικές σε μεμονωμένες χώρες του ΟΟΣΑ και των βασικών εταίρων του, να αξιολογεί τις ευρείες επιδόσεις κάθε οικονομίας και να διατυπώνει συστάσεις πολιτικής.

Κάθε οικονομία αξιολογείται ανά διετία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασής της χώρας και των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αρχές της.

Οι έρευνες της Επιτροπής περιλαμβάνουν και θεματικές προσεγγίσεις. Πρόσφατα θέματα περιελάμβαναν την εκπαίδευση, την καινοτομία, τον φορολογικό φεντεραλισμό, τη στέγαση, τη μετανάστευση και τον ανταγωνισμό,.

Οι ανασκοπήσεις της EDRC διεξάγονται με τη συμμετοχή μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών μελών στον ΟΟΣΑ, μερικές φορές με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από τις κυβερνήσεις τους. Η υπό εξέταση χώρα εκπροσωπείται από αντιπροσωπεία κυβερνητικών αξιωματούχων υψηλού επιπέδου, αν και το μέγεθος και η σύνθεση της εκάστοτε αποστολής ποικίλλει.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ