ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια από το ΕΤΕΑΝ σε μικρές επιχειρήσεις

Δάνεια από το ΕΤΕΑΝ σε μικρές επιχειρήσεις
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (192 εκατ. ευρώ) μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (192 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των δέκα συνεργαζόμενων τραπεζών μέχρι τον Ιούνιο που λήγει το πρόγραμμα.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εκτός του πρωτογενούς τομέα.

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, συστάθηκε με τον νόμο 3912/2011 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7 δισ. ευρώ και είναι το καθολικό διάδοχο σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ.

Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα. Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος το καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ