ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μνημονιακό» το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 – Τι περιλαμβάνει

«Μνημονιακό» το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 – Τι περιλαμβάνει
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Αλλαγές στη φορολόγηση των εφοπλιστών, καθολική εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρων, νέου τύπου ελέγχους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και επικαιροποίηση των εντύπων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπει μεταξύ άλλων το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018 που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για μια σειρά από ενέργειες που στην πλειοψηφία τους αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας και έχουν ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος του 2018. Μεταξύ αυτών των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Η αναπροσαρμογή των συντελεστών φορολόγησης πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του Ν.27/1975 και πρόταση σχεδίου νόμου μέχρι τις 31/12/2018.
 • Η υλοποίηση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 ηλεκτρονικής εφαρμογής για την Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής και εφαρμογής για την παρακολούθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.
 • Η καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών μέχρι τις 30/06/2018.
 • Η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
 • Η εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων όλων των φορολογιών, ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 ημερών.
 • Η επικαιροποίηση του κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια σε μέχρι τις 30/06/2018.
 • Η επικαιροποίηση μέχρι τις 31/05/2018 των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017.
 • Η επικαιροποίηση μέχρι τις 30/04/2018 της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017.
 • H κωδικοποίηση μέχρι τις 30/09/2018 της νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
 • Η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Η διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 • H διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 • Η διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.

 • Η διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 • Η απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).

 • Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.

 • Η ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

 • Η διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 • Η αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών - καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών .

 • Η διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το ΚΕΜΕΠ και 550 ελέγχων από το ΚΕΦΟΜΕΠ.

 • Η παροχή μέχρι 31/05/2018 οδηγιών διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων.
 • Η υποβολή μέχρι τις 31/12/2018 πρότασης σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ν.4174/2013, όσον αφορά την παράβαση της μη διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων.
 • Η υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου μέχρι τις 31/12/2018.
 • Η δημιουργία μέχρι τις 31/12/2018 κριτηρίων στόχευσης για έλεγχο επιχειρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές.
 • Η προτεραιοποίηση μέχρι τις 28/02/2018 των υποθέσεων ελέγχου έτους 2018 και έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
 • Ο καθορισμός μέχρι τις 31/05/2018 της διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης των εκκρεμών πληροφοριακών δελτίων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Ο προσδιορισμός μέχρι τις 31/03/2018 των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του Ε.Σ.Υ..

ΔΗΜΟΦΙΛΗ