ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάσεις Στουρνάρα στις τράπεζες για φειδωλή μερισματική πολιτική

Συστάσεις Στουρνάρα στις τράπεζες για φειδωλή μερισματική πολιτική
EUROKINISSI

Προτροπή στις τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος να χρησιμοποιήσουν συντηρητικά κριτήρια και παραδοχές στις πολιτικές διανομής μερισμάτων τους το 2018 απηύθυνε ο Διοικητής της κεντρικής τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας.

Με πράξη που εξέδωσε για το συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Στουρνάρας επαναλαμβάνει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2017/44), με την οποία η ΕΚΤ κάλεσε τις εθνικές αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν κατά την κρίση τους συντηρητικά κριτήρια και παραδοχές στη μερισματική πολιτική των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και στους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει πιστωτικά ιδρύματα όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της να είναι σε θέση να εξακολουθούν να πληρούν τις εκάστοτε εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, μετά από κάθε διανομή μερισμάτων.

Πέραν τούτου η ΤτΕ θέλει να διασφαλίσει πως οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, υιοθετώντας μια συντηρητική πολιτική διανομής μερίσματος ως μέρος ενός επαρκούς συστήματος διαχείρισης του κινδύνου.

Παράλληλα, θέλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την περίοδο πλήρους εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του ν. 4261/2014, εντός πιθανότατα απαιτητικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος που θα ασκήσει πιέσεις στην κερδοφορία και στις δυνατότητές τους να διαμορφώσουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση.

Στο ίδιο πλαίσιο η πράξη Διοικητή ξεκαθαρίζει πως τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Χρηματοδότησης (ELA), δεν διανέμουν μέρισμα με τη μορφή μετρητών, ακόμη και αν πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ