ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ το 2017

Alpha Bank: Κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ το 2017
EUROKINISSI/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κέρδη μετά από φόρους 21,1 εκατ. ευρώ για το 2017 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, οι κύριες εξελίξεις είναι οι ακόλουθες:

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2017 σε 89,5 εκατ. ευρώ, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2016. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 21,1 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,9% σε ετήσια βάση και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

Η χρηματοδότηση της τράπεζας μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε 7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 13,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε 34,9 δισ. ευρώ.

Το 2017 κατεγράφη βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,6 δισ. σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα σημείωσε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένης υπ' όψιν της εκτιμωμένης επιπτώσεως ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9, βάσει των μεταβατικών διατάξεων για το 2018, ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18,3%.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης, επισήμανε ότι το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς.

«Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο καταστημάτων», ανέφερε ο κ. Μαντζούνης.

«Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητος του δικτύου μας», προσέθεσε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ