ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νουί: Οι τράπεζες της ευρωζώνης πρέπει να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή τους

Νουί: Οι τράπεζες της ευρωζώνης πρέπει να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή τους
Τράπεζα της Ελλάδος

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει να βελτιώσουν την εσωτερική διακυβέρνησή τους και να αναμένουν περισσότερη εποπτεία, μεταξύ άλλων και για τις αμοιβές των στελεχών τους, δήλωσε η επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ντανιέλ Νουί.

Μιλώντας σε διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα «Οι προσδοκίες διακυβέρνησης για τις τράπεζες σε μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον», ανέφερε ότι για τις τράπεζες, οι κακές αποφάσεις μπορεί να έχουν δαπανηρές συνέπειες.

«Είναι επομένως ζωτικής σημασίας οι τράπεζες να δημιουργήσουν συστήματα που να εξασφαλίζουν σωστή λήψη αποφάσεων. Η χρηστή διακυβέρνηση παρέχει τους αναγκαίους ελέγχους και ισορροπίες. Αντιμετωπίζει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βιώσιμο τρόπο. Η χρηστή διακυβέρνηση σημαίνει καλές αποφάσεις ή τουλάχιστον, πολύ καλύτερες αποφάσεις», τόνισε.

«Υπάρχει άφθονη έρευνα που δείχνει πόσο κακοί άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προφανώς δεν είναι πολύ κατάλληλος για τον χειρισμό του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Είναι επιρρεπής σε κάθε είδους μεροληψίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι. Και τις περισσότερες φορές, δεν συνειδητοποιούν καν ότι είναι προκατειλημμένες», τόνισε.

Η επικεφαλής του SSM, είπε ότι από την έναρξη της ευρωπαϊκής εποπτείας του τραπεζικού τομέα το 2014, οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρέπει να στοχεύουν λίγο ψηλότερα. Κατ 'αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ακολουθήσουν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Επεσήμανε ότι οι τράπεζες εξετάζουν βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο συνθέτουν και οργανώνουν τα συμβούλια τους. Έχουν, για παράδειγμα, βελτιώσει την ποιότητα των εκθέσεων που παρουσιάζονται στα διοικητικά συμβούλια τους και έχουν βελτιώσει το σχεδιασμό των πλαισίων για κινδύνους. Έχουν επίσης αρχίσει να ακολουθούν τις προτάσεις για κατάλληλες και σωστές εκτιμήσεις.

«Όλα αυτά είναι καλά και είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους η πρόοδος ήταν πολύ αργή», είπε.

Πρώτον, είπε, οι τράπεζες θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της εποπτείας του συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις σωστές αξιολογήσεις που λαμβάνονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κριτήρια όπως η εμπειρία και η δέσμευση χρόνου απαιτούν λεπτομερή εξέταση. Η προεδρία ενός διοικητικού συμβουλίου, η συμμετοχή σε επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου και η αλληλεπίδραση με λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου αποτελούν καθοριστικής σημασίας καθήκοντα. Η ανάληψή τους απαιτεί δεξιότητες, γνώσεις και διαθεσιμότητα.

Οι τράπεζες για να διασφαλίσουν ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πληρούν όλα τα κριτήρια, μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων: εσωτερικές πολιτικές στη σύνθεση, πρόσληψη, αξιολόγηση της αρχικής και συνεχούς καταλληλότητας, προγραμματισμός διαδοχής και αυτοαξιολόγηση της λειτουργίας των συμβουλίων. «Μόνο όταν εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές, με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες μιας τράπεζας, θα βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη λειτουργία της εποπτείας του συμβουλίου», σημείωσε.

Όσον αφορά τη σύνθεση των συμβουλίων, «εξακολουθούμε να βλέπουμε τράπεζες που έχουν πάρα πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Και ένας υπερβολικά μεγάλος πίνακας κάνει μια λιγότερο παραγωγική συζήτηση. Αναμένουμε από τις τράπεζες να διασφαλίσουν ότι το μέγεθος των συμβουλίων τους δεν εμποδίζει τη δουλειά τους. Αναμένουμε επίσης να διαρθρώσουν σαφώς τα συμβούλια τους. Κάθε επιτροπή πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα αντίστοιχα θέματα», είπε.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, διευκρινίζοντας ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν επαρκή αριθμό ανεξάρτητων μελών στα συμβούλια τους. Το ίδιο ισχύει και για τις επιτροπές ανάληψης κινδύνων, διορισμού και αμοιβής των μεγαλύτερων τραπεζών.

Ο αριθμός των επίσημα ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά σε ορισμένες τράπεζες, ο αριθμός δεν είναι ακόμη επαρκής, είπε.

Ο τρίτος τομέας όπου λείπει η πρόοδος συνεπάγεται τη σύνδεση μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου. Αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να ενισχυθεί.

Ο τέταρτος τομέας είναι τα πλαίσια για κινδύνους, τα οποία πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, τόσο οικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών. Οι τράπεζες πρέπει να τις ενσωματώσουν στενά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Πρέπει να συνδεθούν με τη συνολική στρατηγική. Πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. και πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές αποδοχών.

Η πέμπτη περιοχή είναι η ποιότητα των δεδομένων. «Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι τράπεζες. Τα καλά δεδομένα στηρίζουν τις σωστές αποφάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κινδύνους. Τα ανεπαρκή δεδομένα κινδύνου δημιουργούν ένα τυφλό σημείο και γίνεται σχεδόν αδύνατο να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Οι τράπεζες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση των πλαισίων δεδομένων τους. Οι μεγαλύτερες τράπεζες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις αρχές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων κινδύνου και την αναφορά κινδύνων που εκδίδει η επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας. Ωστόσο, πολλές τράπεζες απέχουν πολύ από αυτό», επεσήμανε.

Μείωση κόστους αλλά όχι περιορισμός στη διαχείριση κινδύνων

Η επικεφαλής του SSM, είπε ότι οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν το κόστος.

Ωστόσο, υπογράμμισε, «δεν πρέπει να περιορίζουν τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο, για παράδειγμα. Οι λειτουργίες αυτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τον μετριασμό των νέων κινδύνων».

Τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν τα πλαίσια τους και να τα προσαρμόσουν σε όλες τις προκλήσεις και τις αλλαγές που αντιμετωπίζουν.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε σκληροί και ενοχλητικοί. Και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Αυτές περιλαμβάνουν τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης ή την SREP, καθώς και επιτόπιες επιθεωρήσεις, κατάλληλες και σωστές αξιολογήσεις, θεματικές ανασκοπήσεις και βαθιές αξιολογήσεις. Όλα αυτά τα εργαλεία θα μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε και να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση στις τράπεζες», τόνισε.

«Θα εξετάσουμε επίσης προσεκτικά τα συστήματα αμοιβών για να διαπιστώσουμε κατά πόσον συμβάλλουν στην υγιή και συνετή διαχείριση των τραπεζών. Θα αξιολογήσουμε κατά πόσον αυτά τα συστήματα συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως ορίζονται από την ΕΑΤ, για παράδειγμα».

Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μία από τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2018. «Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσουμε τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να καθορίσουν τα σταθμισμένα περιουσιακά τους στοιχεία. Ταυτόχρονα, αναμένουμε από τις τράπεζες να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και ρευστότητας για σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Η Ντανιέλ Νουί σημείωσε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι οι εποπτικές αρχές και οι τράπεζες μιλούν μεταξύ τους.

«Θα εντείνουμε τις γενικές προσπάθειές μας για επικοινωνία με τις τράπεζες - για κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές και διαδικασίες εποπτείας, για παράδειγμα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε προηγμένα εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως η πύλη Star για προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων. Και υποστηρίζουμε την προληπτική επικοινωνία μεταξύ τραπεζών και εποπτικών αρχών. Ο στόχος είναι να δοθεί στις τράπεζες μια καλύτερη ιδέα για το τι περιμένουμε από αυτές, είπε.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ