ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε το 2017 η κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων

Βελτιώθηκε το 2017 η κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινώσει έως σήμερα οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες για τη χρήση του 2017 μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με τη BETA ΑΧΕΠΕΥ στις 45 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει μεγέθη οι 38 είναι κερδοφόρες εκ των οποίων οι 7 παρουσιάζουν επιστροφή από ζημιογόνες χρήσεις.

Ο τζίρος είναι αυξημένος κατά 12% στα 44,6 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν αύξηση 8,3% στα 6,16 δισ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία είναι στα 2,4 δισ. ευρώ αυξημένη κατά 151%. Η συμμετοχή στην κερδοφορία από την παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σημαντική αφού αφορά 941 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των τραπεζών οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες έχουν υπερβεί το κατώφλι κερδών των 2 δισ. ευρώ (+16,2%) και καθώς ως το τέλος Απριλίου που λήγει η σχετική προθεσμία αναμένονται οι θετικές συνεισφορές από εταιρίες με υψηλό ειδικό βάρος και ικανοποιητικό ως τώρα εννεάμηνο (FF Group, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) είναι πολύ πιθανό οι εισηγμένες να μείνουν σε κερδοφορία πάνω από τα 2 δισ. ευρώ για πρώτη φορά μετά το 2009.

Επισημαίνεται ότι πέρυσι η επίδοση του συνόλου των εισηγμένων είχε διαμορφωθεί στα 8,6 δισ. ευρώ για τα λειτουργικά αποτελέσματα και 1,04 δισ. ευρώ στα καθαρά κέρδη. Εξαιρουμένων των τραπεζών τα καθαρά κέρδη είχαν ανέλθει σε 1,8 δισ. ευρώ.

Η καθαρή θέση των εισηγμένων εταιρειών είναι μειωμένη κατά 11% επηρεασμένη κυρίως από συναλλαγματικές διαφορές που περνούν απευθείας στα κεφάλαια, καθώς και από διανομές κεφαλαίων που έλαβαν χώρα εντός του 2017. Σε ότι αφορά στο δανεισμό παρατηρείται αύξηση κατά 8,2% ως απόρροια κυρίως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ