ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» επίορκοι εφοριακοί και τελωνειακοί

Στο «στόχαστρο» επίορκοι εφοριακοί και τελωνειακοί
EUROKINISSI/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στη διερεύνηση και εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, προχωρεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις επιδόσεις της να κρίνονται ικανοποιητικές.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της πάταξης της διαφθοράς εντός της φορολογικής διοίκησης και προς το σκοπό αυτό έχει στηρίξει τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής.

Πιο αναλυτικά, το 2017 διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ 36 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και 96 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 102,86% και 101,05% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων.

Από τους ανωτέρω 132 ελέγχους διαπιστώθηκε πως δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για οκτώ υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με το πλήθος των διενεργηθέντων εντολών για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους υπηρεσίες το 2017 διενεργήθηκαν 142 έλεγχοι ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιτυγχάνοντας ποσοστό 101,4% έναντι του ετήσιου στόχου των 140 ελέγχων.

Αντίστοιχα, το έτος 2017 διενεργήθηκαν 41 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή μικτά κλιμάκια με επικεφαλείς Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, έλεγχο της λαθρεμπορίας και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, επιτυγχάνοντας ποσοστό 102,5% έναντι του ετήσιου στόχου των 40 ελέγχων.

Από τους ανωτέρω 142 ελέγχους, στους 27, προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για συνολικά 30 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Επίσης, κατά τους 41 επιτόπιους ελέγχους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στους τέσσερις προέκυψαν ζητήματα ελλιπούς τήρησης διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, ή και παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων, διενεργήθηκαν έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις - Ε.Δ.Ε, κατά περίπτωση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τις δικές τους ενέργειες.

Κατά το έτος 2017, εκδόθηκαν 168 εντολές, που αφορούσαν σε έρευνες, προκαταρκτικές εξετάσεις και ένορκες διοικητικές εξετάσεις, στοχευμένους διαχειριστικούς ελέγχους, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και καταλογισμούς. Επίσης εκδόθηκαν και 41 εντολές επιτόπιων ελέγχων σε δομές τις ΑΑΔΕ, ήτοι συνολικά 209 εντολές.

Το Γραφείο καταγγελιών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά το έτος 2017 υποδέχτηκε 250 καταγγελίες – αναφορές – πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν εντός του 2017 244 καταγγελίες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ