ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες «αδυναμίες» καθυστερούν την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου

Ποιες «αδυναμίες» καθυστερούν την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου
EUROKINISSI

Μπορεί η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) που πλέον αποτελεί θυγατρική του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων να διαθέτει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο 72.000 ακινήτων που καλύπτουν συνολική επιφάνεια άνω των 3 εκατ. στρεμμάτων σε όλη την επικράτεια, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου εμφανίζει προβλήματα με το ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς του.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.

Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητά της, των περιουσιακών στοιχείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.

Αλλά αυτή η αποστολή δεν είναι εύκολη. Το «στρατηγικό σχέδιο» του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο 2018-2022 που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα καταγράφει τα «αδύναμα σημεία» της ΕΤΑΔ και τις «απειλές» που αντιμετωπίζει, προσγειώνοντας έτσι τις προσδοκίες για τα άμεσα οφέλη από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Στα «αδύναμα σημεία» της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου η Διοίκηση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 • Προβλήματα στο ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας.
 • Μεγάλος αριθμός καταπατημένων/κατεχόμενων ακινήτων.
 • Έλλειψη ολοκληρωμένης και επαρκώς ενημερωμένης βάσης δεδομένων.
 • Αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες (red tape) και διαφορετικοί.
 • eμπλεκόμενοι φορείς που δυσκολεύουν την ακριβή καταγραφή των στοιχείων ή και τη μεταβίβαση των ακινήτων.
 • Διασπορά και πλήθος μη ώριμων (ή/και μη αξιοποιήσιμων) ακινήτων.
 • Αδυναμίες σε οργάνωση και στελέχωση της ΕΤΑΔ.
 • Έλλειψη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Στις «απειλές» που εντοπίζει η ΕΤΑΔ η Διοίκηση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων συμπεριλαμβάνει τις εξής:

 • Εκκρεμοδικίες – Αποζημιώσεις τρίτων.
 • «Κατεχόμενα» - Νέες καταπατήσεις ακινήτων.
 • Μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις.
 • Θέματα αποτιμήσεων σε πωλήσεις ακινήτων.
 • Έλλειψη χρηματοδότησης από εγχώριες εμπορικές τράπεζες προς τους επενδυτές.
 • Διεκδικήσεις τρίτων επί της περιουσίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
 • Η πιθανή μαζική διάθεση κατασχεμένων ακινήτων προς εκποίηση από τις τράπεζες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ