ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το Ταμείο Παρακαταθηκών ρυθμίζει δανειολήπτες που τα ακίνητα τους βγήκαν στο «σφυρί»

Πώς το Ταμείο Παρακαταθηκών ρυθμίζει δανειολήπτες που τα ακίνητα τους βγήκαν στο «σφυρί»

Τη δυνατότητα ρύθμισης δανείων με ευνοϊκούς όρους ακόμη και σε δανειολήπτες που το υποθηκευμένο ακίνητο τους έχει βγει σε πλειστηριασμό δίνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε προ ημερών να λάβει ειδική πρόνοια για τις περιπτώσεις δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση μακροπρόθεσμης ρύθμισης του δανείου τους, αλλά δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών που έχει θεσπίσει το πιστωτικό ίδρυμα, διότι το υποθηκευμένο ακίνητο τους έχει βγει στο σφυρί.

Πρέπει να σημειωθεί πως με στόχο την εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει υιοθετήσει ειδική πολιτική προκειμένου η μηνιαία δόση των δανείων που έχει χορηγήσει να καθορίζεται με βάση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα των δανειοληπτών.

Στη βάση αυτή το Ταμείο προσέφερε μια σειρά από λύσεις στους πελάτες του όπως επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων στεγαστικού τομέα με το ισχύον επιτόκιο, μείωση επιτοκίου σε περιπτώσεις δανειοληπτών που μετά την επιμήκυνση των δανείων τους, η μηνιαία δόση τους εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από την προσδιοριζόμενη με βάση το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αλλά και διαχωρισμό δανείου στην περίπτωση που ούτε οι ανωτέρω λύσεις δεν οδηγούν στην προκύπτουσα με βάση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μηνιαία δόση.

Βάσει του εν λόγω πλαισίου, στους δανειολήπτες που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στις νέες ρυθμίσεις του Ταμείου και τα δάνειά τους παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε για αυτές χορηγείται έκπτωση 50% στους αναλογούντες τόκους υπερημερίας και το ποσό κεφαλαιοποιείται. Σε περίπτωση που οι οφειλές έχουν ήδη διακανονισθεί, πέραν της ανωτέρω έκπτωσης, διαγράφονται οι τόκοι διακανονισμού που υπολείπονται από την ημερομηνία έναρξης της ρύθμισης και εντεύθεν και το ποσό ξανά κεφαλαιοποιείται.

Ρυθμίζει και τους «εκπλειστηριασμένους»

Ωστόσο, μέχρι σήμερα υπήρχαν περιπτώσεις δανειοληπτών που αν και είχαν υποβάλλει αίτηση μακροπρόθεσμης ρύθμισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξυπηρετούσαν κανονικά τη μηναία δόση τους από τις αποδοχές τους, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις καθώς το υποθηκευμένο ακίνητο τους είχε βγει σε πλειστηριασμό. Το ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα και στους εν λόγω δανειολήπτες να υπαχθούν στο ευνοϊκό πλαίσιο ρυθμίσεων που έχει θεσπίσει. Αυτό θα γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Η πρώτη προϋπόθεση προβλέπει ότι για να δίδεται πρόσβαση στις ευνοϊκές ρυθμίσεις στους δανειολήπτες θα προηγείται εγγραφή υποθήκης στις περιπτώσεις που υπάρχει και άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας τους. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει ακίνητο για εγγραφή υποθήκης, η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι παρόμοια με εκείνη που ακολουθεί το Ταμείο για δάνεια χωρίς εξασφάλιση, ήτοι η ρύθμιση του δανείου δεν θα επεκτείνεται πέραν της μείωσης του επιτοκίου (εκτός εάν υπάρχει απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου για διαχωρισμό του δανείου σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% του ρυθμιζόμενου ποσού).

Με την απόφαση αυτή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δείχνει πως έχει πραγματικά τη βούληση να δώσει στους δανειολήπτες του ρεαλιστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν πως θα είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην τράπεζα χωρίς να εξουθενώνονται οικονομικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ